Dnia 26.02.2019 roku w Instytucie Zdrowia PWSZ odbył się I etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo.

Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test składający się z 60 pytań z następujących dziedzin pielęgniarstwa: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, podstawowa opieka zdrowotna.

Spośród uczestników wyłoniono 6 zwycięzców, osoby te będą rywalizować w II etapie X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej już w dniu 19 marca 2019 r.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie:

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok

Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz

dr Dorota Ogonowska

dr Jolanta Kamińska

dr Monika Majoch

mgr Marta Olesiak

mgr Józefa Sznajder

mgr Maria Merklinger - Soma

mgr Katarzyna Kornaś - Małucha

mgr Sylwia Siekierczak

Zwycięzcami I etapu Olimpiady zostali:

Karolina Sasak

Beata Poręba

Maria Piwowar

Katarzyna Kozak

Angelika Mordarska

Tymon Klimek

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu