W dniu 28 stycznia 2017 roku po raz kolejny włączyliśmy się do akcji charytatywnej organizowanej przez wolontariat działający w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej, przeprowadzając pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Podczas Charytatywnego Turnieju Tenisa Stołowego „Gramy dla Kacperka” studenci Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przeprowadzili profesjonalną prezentację procedury postępowania w nagłych zdarzeniach, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne.

W podziękowaniu, które otrzymaliśmy Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nawojowej mgr Dorota Gryzło wraz z opiekunami wolontariatu napisali „Z pewnością pokaz, merytoryczne informacje oraz ćwiczenia są ważnym elementem edukacyjnym naszej akcji i przyczynią się do lepszego poznania zasad postępowania i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, a także wpłyną na podejmowanie właściwych działań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych.

My również dziękujemy za współpracę i możliwość niesienie wspólnie pomocy potrzebującym.

Jan Cabak
Łukasz Kałużny
Patrycja Grębska