Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne, członkowie Studenckiego Koła Naukowego eRka uczestniczyli w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2020 r. w Nowym Sączu. Studenci przygotowali stanowiska, na których prowadzili pokazy, ćwiczenia oraz udzielali porad i wskazówek osobom ćwiczącym. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, ale nie zabrakło również osób starszych, które chciały pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

O godzinie 15:00 rozpoczął się pokaz akcji ratowniczej, przygotowany przez członków systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ratowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w który włączyli się także studenci Koła Naukowego eRka. Przedstawiony został sposób prawidłowej ewakuacji poszkodowanego z samochodu oraz przejęcie przez ratowników medycznych i transport poszkodowanego. Do godziny 17.00 uczestnicy mogli korzystać z pomocy studentów i ćwiczyć na stanowiskach przez nich przygotowanych.

W akcji udział wzięli studenci: Karolina Waryan, Sylwia Pogwizd, Sylwia Wikar, Bartłomiej Kwiatkowski, Karolina Gryzło.