W dniu 9 marca 2017 r. w MCK Sokół odbyło się VI seminarium w ramach Forum Sądeczanina z cyklu „ O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”, organizowane przez Fundację Sądecką.

Studenci Instytutu Zdrowia wykazali zaangażowanie i wsparcie inicjatywy promując metody i postawy prozdrowotne wśród uczestników seminarium.

Przyszłe pielęgniarki wykonywały pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiary masy i składu ciała, przyszli ratownicy medyczni prowadzili pokaz i instruktaż udzielania Pierwszej Pomocy ukierunkowany na resuscytację krążeniowo – oddechową. Działania te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Grupa studentów brała także udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia, specjalistów zajmujących się problematyką wpływu na zdrowie człowieka zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, wspierania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wysłuchali z zainteresowaniem wykładu dr Tomasza Cisonia „Hipoksja i hiperbaria – wspomaganie terapii schorzeń metabolicznych.