Dnia 8 listopada 2019 r. Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym Promocji Zdrowia zorganizował Konferencję Naukową pt. "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie”.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sprawowania profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą w kontekście współczesnych oczekiwań odbiorców opieki wynikających z samodzielności zawodowej pielęgniarek.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na konferencji oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie pielęgniarstwa między innymi dr Grety Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, która wygłosiła wykład dotyczący bieżących działań Ministerstwa Zdrowia adresowanych do grup zawodowych pielęgniarek i położnych.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów, dotyczących m.in.:

· profesjonalizmu zawodowego w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, wartości profesjonalizmu zawodowego,

· samodzielności zawodowej, uregulowań prawnych, standardów kwalifikacji pielęgniarki polskiej, praktycznych aspektów samodzielności zawodowej pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa,

· diagnozy pielęgniarskiej w praktyce,

· planowania opieki w oparciu o wybrany system klasyfikacji w pielęgniarstwie,

· wiedzy pielęgniarek z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie,

· mobbingu oraz strategii radzenia sobie ze stresem,

· wypalenia zawodowego jako efektu długotrwałego stresu doświadczanego przez personel medyczny,

· oczekiwań pielęgniarek dotyczących pozytywnych efektów własnych działań,

Finalnym etapem konferencji były zajęcia warsztatowe z resuscytacji wewnątrzszpitalnej prowadzonej przez pielęgniarki, które odbyły się w budynku Centrum Symulacji Medycznej.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń zawodowych i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i studentom Instytutu Zdrowia, zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.