HARMONOGRAMY NA 2019 R.

 

 Zadanie 1 - Certyfikowane szkolenia

Harmonogram kursu specjalistycznego - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz. II

 

Harmonogram kursu specjalistycznego  - Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

 

Harmonogram kursu specjalistycznego  - Ratownictwo wodne edycja III

 

Harmonogram kursu specjalistycznego  - Ratownictwo Wodne

 

Harmonogram kursu specjalistycznego  - Ewakuacja z ciasnych przestrzeni

 

 

Zadanie 2 - Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Harmonogram zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami - profilaktyka schorzeń onkologicznych w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego

 

Harmonogram zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami - transplantologia w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego

 

Harmonogram zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami - leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego

 

 

Zadanie 3 - Wizyty studyjne

Harmonogram wizyt studyjnych u pracodawców - Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku

 

Harmonogram wizyt studyjnych u pracodawców - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

 

Zadanie 4 - Zajęcia warsztatowe

Harmonogram zajęć warsztatowych - Podstawy wykonania i interpretacji EKG

 

Harmonogram zajęć warsztatowych - Podstawy wykonania i interpretacji EKG

 

 Harmonogram zajęć warsztatowych - Przedsiębiorczość" edycja II

 

Harmonogram zajęć warsztatowych - Przedsiębiorczość" edycja III

 

Harmonogram zajęć warsztatowych - Komunikacja interpersonalna edycja III

 

 

HARMONOGRAMY ARCHIWALNE 

 

Zadanie 1 - Certyfikowane szkolenia

HARMONOGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK CZ. II

 

HARMONOGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG

 

HARMONOGRAM KURSU Z RATOWNICTWA WODNEGO

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA EWAKUACJA Z CIASNYCH PRZESTRZENI

 

 

Zadanie 2 - Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z PRACODAWCAMI - PROFILAKTYKA SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I RATOWNIKA MEDYCZNEGO

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z PRACODAWCAMI - TRANSPLANTOLOGIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I RATOWNIKA MEDYCZNEGO

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z PRACODAWCAMI - LECZENIE NERKOZASTĘPCZE W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I RATOWNIKA MEDYCZNEGO

 

Zadanie 4 - Zajęcia warsztatowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH - PODSTAWY WYKONANIA I INTERPRETACJI EKG

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ