OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW NA WEWNĄTRZUCZELNIANE ZAWODY SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

 Wyciąg z Protokołu przebiegu I etapu Wewnątrzuczelnianych Zawodów Symulacji Medycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE uczestników na wewnątrzuczelniane zawody Symulacji Medycznej dla studentów i studentek kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Formularz zgłoszeniowy

Umowa dla studentów uczestniczących w Projekcie

Oświadczenie dla STUDENTÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN Wewnątrzuczelnianych Zawodów Symulacji Medycznej

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ „Wspólne zajęcia symulacyjne dla studentów 3 roku studentów I stopnia kierunków: Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne”

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO III rok ROK AKADEMICKI 2019/2020, SEMESTR LETNI

 

 

Ogłoszenie o naborze pracowników do prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów 3 roku studiów I stopnia kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

 

Ogłoszenie o naborze pracowników
do prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów 3 roku studiów
I stopnia kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Ogłoszenie o naborze pracowników do prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów 3 roku studiów I stopnia kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

 

 Ogłoszenie o naborze na dodatkowe zajęcia w MCSM

 

Ogłoszenie o naborze na wspólne zajęcia dla III roku kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w MCSM

Ogłoszenie - dodatkowe zajęcia w MCSM dla III roku kierunku Pielęgniarstwo