Charakterystyka

Dokonujące się w Polsce przemiany, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrostem liczby wypadków, coraz częściej  o charakterze masowym, wymuszają tworzenie systemu ratownictwa, ratownictwa medycznego, który dawałby poczucie bezpieczeństwa i pozwolił na szybkie, skuteczne podejmowanie działań ratujących zdrowie i życie ludzkie.

Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne

 Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:· 6 semestrów – stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych:

 • 480 godzin (dla studentów nabór 2017/2018, 2018/2019),
 • 960 godzin (dla studentów nabór 2019/2020).

Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • w zakładach przemysłowych w charakterze koordynatora medycznego,
 • przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Plany studiów i karty przedmiotów

Plan studiów nabór 2021/2022

Plan studiów nabór 2020/2021

Plan studiów nabór 2019/2020

Plany studiow nabór 2018/2019

Plany studiów nabór 2017/2018

 

 

 

W ramach realizacji przedmiotów studenci uczestniczą w :

Obozach szkoleniowych, podczas których  mają możliwość doskonalenia wielu umiejętności z zakresu:

 • zasad udzielania pomocy na stoku,
 • ewakuacji i transportu osób poszkodowanych przy pomocy specjalistycznego sprzętu używanego w ratownictwie narciarskim
 • technik dotarcia do poszkodowanego oraz jego transportu, a także zaopatrzenia go na miejscu wypadku w warunkach zimowych
 • udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, postępowania w zagrożeniach lawinowych,
 • technik ratowniczych koniecznych w Ratownictwie Wodnym oraz Ratownictwie Górskim

Obóz letni 2017

 

Obóz zimowy 2018

 

 

 

 

 

Baza

Działalność studencka

 

 

Studenckie Koło Ratownictwa Medycznego eRka

 

1010672 334130760054105 1638842300 n

 

Studenckie Koło Ratownictwa Medycznego „eRka” zostało utworzone dnia 13 października 2012 roku przez studentów kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ w Nowym Sączu.

Głównym celem działalności jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie ratownictwa medycznego, jak również szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych.

 

Studenci biorą czynny udział w kampaniach społecznych takich jak:

Wampiriada

 

To coroczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów organizowany na terenie całej Polski. Głównym celem Wampiriady jest uświadamianie innych, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Akcja polega nie tylko na zebraniu jak największej ilości krwi, lecz także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności i zdrowego trybu życia.

 

27024121 1602987389789081 3527502762593586115 o

 

Małopolska Noc Naukowców

 

Organizowane corocznie w wielu małopolskich uczelniach, wydarzenie to ma na celu popularyzowanie nauki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych przede wszystkim poprzez zabawę i możliwość bezpośredniego zgłębiania tajników szeroko rozumianej nauki i pracy naukowców.

 

dscn5950

 

Festiwal Nauki

 

„Bawiąc, uczyć” – to myśl, która już od wielu lat przyświeca organizacji Festiwalu Nauki w naszej uczelni. Impreza jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży w różnym wieku, którzy poprzez zabawę, eksperymenty i różnorodne warsztaty mogą zaprzyjaźnić się z nauką.

 

dscn7858

 

DKMS

 

Dzień Dawcy Szpiku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, czyli akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych i/lub szpiku kostnego.

 

 dsc1159 1024x680