Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • komunikacji w psychiatrii
 • zdrowia psychicznego
 • kliniki w psychiatrii
 • sytuacji kryzysowych i zagrożeń życia w psychiatrii
 • rehabilitacji psychiatrycznej

Czas trwania kursu: 4-6 miesięcy

Liczba godzin: 310

 • zajęcia teoretyczne: 130
 • zajęcia praktyczne: 180

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesiecznym stażu pracy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 1 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Kwalifikacje: uzyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • organizacji opieki nefrologicznej w Polsce
 • roli i zadań pielęgniarki zatrudnionej w oddziale hemodializ i dializy otrzewnowej
 • pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami nefrologicznymi
 • przygotowania pacjentów do zabiegów leczniczych i diagnostycznych
 • obsługi aparatury stosowanej w leczeniu nerkozastępczym
 • wykonywania i dokumentowania zabiegu hemodializy i dializy otrzewnowej
 • zapobiegania powikłaniom pozabiegowym
 • zasad leczenia dietetycznego i farmakologicznego
 • edukacji pacjentów nefrologicznych i ich rodzin

Czas trwania kursu: od 4-6 miesięcy

Liczba godzin: 305

 • zajęcia teoretyczne: 150
 • zajęcia praktyczne: 155

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 1 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Kwalifikacje: uzyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

Program kursu obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu:

 • kliniki, diagnostyki i leczenia chorób internistycznych
 • planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej nad chorym z określoną jednostką chorobową
 • rozpoznawania i postępowania w stanach zagrożenia życia pochodzenia internistycznego
 • prowadzenia edukacji w zakresie życia z określoną chorobą
 • profilaktyki chorób internistycznych
 • udziału pielęgniarki w leczeniu dietetycznym pacjenta internistycznego

Czas trwania kursu: od 4-6 miesięcy

Liczba godzin: 391

 • zajęcia teoretyczne: 160
 • zajęcia praktyczne: 231

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesiecznym stażu pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" oraz "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych"

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 1 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Kwalifikacje: uzyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa internistycznego

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

             Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edukator w cukrzycy

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • epidemiologii i podstaw klinicznych w cukrzycy
 • psychospołecznych i organizacyjnych aspektów cukrzycy
 • dydaktyki medycznej i zasad komunikacji z pacjentem i rodziną
 • edukacji zdrowotnej i terapeutycznej w cukrzycy

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 160

 • zajęcia teoretyczne: 96 (wykłady, ćwiczenia, seminarium)
 • zajęcia praktyczne: 64 (staż na oddziale diabetologicznym dla dorosłych, dla dzieci, w poradni diabetologicznej dla kobiet w ciąży)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 650 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: przygotowanie do koordynowania i prowadzenia działań z zakresu edukacji wśród osób chorych na cukrzycę (dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży)

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • treningu interpersonalnego
 • treningu umiejętności społecznych
 • teoretycznych podstaw komunikowania interpersonalnego
 • komunikacji terapeutycznej z pacjentem oraz z zespołem terapeutycznym
 • superwizji klinicznej w pielęgniarstwie

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 100

 • zajęcia teoretyczne: 15 (wykłady)
 • zajęcia praktyczne: 85 (warsztaty, treningi)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 650 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: przygotowanie do efektywnego komunikowania się z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym, organizowanie grup wsparcia, edukowanie pacjenta i rodziny w zakresie współpracy w czasie leczenia, kierowanie pacjenta do specjalisty w sytuacji zdrowotnej wymagającej konsultacji

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leczenie ran (dla pielęgniarek)

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • patofizjologii i leczenia ran
 • zakażenia ran
 • odleżyn i ran nowotworowych
 • owrzodzenia kończyn dolnych
 • zespołu stopy cukrzycowej

Czas trwania kursu: od 4 do 6 miesięcy

Liczba godzin: 200

 • zajęcia teoretyczne: 80 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 120 (staż w ambulatorium chirurgii ogólnej lub urazowej oraz na oddziałach szpitalnych: ratunkowym, neurologii lub intensywnej opieki medycznej lub geriatrycznym lub opieki paliatywnej, a także w poradni chorób naczyń lub leczenia owrzodzeń żylnych lub chirurgii naczyniowej lub poradni stopy cukrzycowej)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 800 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: pielęgniarka w wyniku ukończenia kursu jest uprawniona do:

 • planowania i realizacji działań w profilaktyce odleżyn i owrzodzeń
 • opatrywania ran odleżynowych do III stopnia włącznie
 • pobierania materiału z rany do badania bakteriologicznego
 • stosowania kompresjoterapii w leczeniu ran
 • usuwania szwów z rany
 • prowadzenia edukacji chorego i rodziny w zakresie profilaktyki leczenia ran przewlekłych

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leczenie ran (dla położnych)

Charakterystyka

Adresaci: położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • patofizjologii i leczenia ran
 • zakażenia ran
 • odleżyn i ran nowotworowych

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 115

 • zajęcia teoretyczne: 45 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 70 (staż realizowany w oddziałach szpitalnych: ginekologii lub ginekologii septycznej lub ginekologii onkologicznej)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 650 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: położna w wyniku ukończenia kursu jest uprawniona do:

 • planowania i realizacji działań w profilaktyce odleżyn
 • opieki nad raną odleżynową do III stopnia włącznie
 • prowadzenia dokumentacji profilaktyki i leczenia odleżyn
 • pobierania materiału z rany do badania bakteriologicznego
 • usuwania szwów i zaopatrzenia przetok
 • edukacji chorej i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • zasad stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
 • znajomości wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • zasad i trybu wystawiania recept
 • aspektów prawnych i odpowiedzialności zawodowej

Czas trwania kursu: do 2 miesięcy

Liczba godzin: 65

 • zajęcia teoretyczne: 45 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne (staż): 20 (pielęgniarka – gabinet lekarza rodzinnego, położna – gabinet lekarza rodzinnego albo poradnia ginekologiczno-położnicza)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
 • kserokopia dyplomu ukończonych studiów drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo”, „Położnictwo” lub kserokopia dyplomu uzyskanego tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: absolwent kursu jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silne działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept
 • samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept
 • samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia
 • wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne
 • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

             Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II

Charakterystyka

Adresaci:

 • pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • pielęgniarka, położna, która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, uzyskała pozytywny wynik w trakcie postępowania rekrutacyjnego

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • zasad stosowania terapii wybranymi produktami leczniczym
 • iznajomości wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • zasad i trybu wystawiania recep
 • taspektów prawnych i odpowiedzialności zawodowej

Czas trwania kursu: do 2 miesięcy

Liczba godzin: 44

 • zajęcia teoretyczne: 30 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne (staż): 14 (pielęgniarka – gabinet lekarza rodzinnego, położna – gabinet lekarza rodzinnego albo poradnia ginekologiczno-położnicza)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
 • kserokopia dyplomu ukończonych studiów drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo”, „Położnictwo” lub kserokopia dyplomu uzyskanego tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 350 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: absolwent kursu jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
 • samodzielnego ordynowania leków z kategorii OTC

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • przygotowania pielęgniarek i położnych do rozpoznawania stanów zagrożenia życia
 • podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych, niemowląt oraz dzieci, zgodnie ze współczesną wiedzą i standardami postępowania w ratownictwie medycznym

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 90

 • zajęcia teoretyczne: 20
 • zajęcia praktyczne: 70

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 500 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: zdobycie uprawnień do samodzielnego wykonywania świadczeń

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • podstaw patofizjologii bólu
 • farmakoterapii bólu ostrego
 • techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu
 • organizacji leczenia bólu
 • współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 98

 • zajęcia teoretyczne: 28 (wykłady)
 • zajęcia praktyczne: 70 (staż: Blok operacyjny dorosłych, Oddział poznieczuleniowy/pooperacyjny)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 450 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: przygotowanie do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego, uprawnienia do prowadzenia edukacji wśród pacjentów w zakresie metod kontroli bólu, stosowanych leków przeciwbólowych oraz rozpoznawania przez pacjenta niepożądanych działań związanych z terapią

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • podstaw elektrokardiografii
 • analiz zapisu elektrokardiograficznego
 • podstaw rozpoznania nieprawidłowości w zapisie EKG
 • zapisu EKG w wybranych stanach kardiologicznych
 • badań diagnostycznych z wykorzystaniem zapisu EKG

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 108

 • zajęcia teoretyczne: 38 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 70 (staż: pracownia EKG, oddział kardiologii dorosłych albo Poradnia kardiologiczna z pracowniami diagnostyki kardiologicznej)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 500 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: uzyskanie uprawnień do:

 • wykonywania i oceny opisu jakości zapisu EKG u osoby dorosłej
 • różnicowania podstawowych zaburzeń w zapisie EKG
 • przygotowania pacjenta do wykonania testu wysiłkowego
 • wykonania testu wysiłkowego (pomiar ciśnienia i tętna, ocena zapisu EKG na monitorze)
 • mierzenia EKG metodą Holtera

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • konikopunkcji jako metody udrażniania górnych dróg oddechowych
 • odbarczenia odmy prężnej
 • doszpikowego podawania leków w stanach nagłego zagrożenia życia

Czas trwania kursu: 1 miesiąc

Liczba godzin: 40

 • zajęcia teoretyczne: 15
 • zajęcia praktyczne: 25

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 400 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: zdobycie uprawnienia do:

 • monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego układu oddechowego
 • udrażniania dróg oddechowych
 • wykonywania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej
 • wykonania wkłucia doszpikowego i doszpikowego podawania leków

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wywiad i badanie fizykalne

Charakterystyka

Adresaci: pielęgniarki, położne posiadające prawo wykonywania zawodu

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • badania podmiotowego osoby dorosłej
 • badania przedmiotowego osoby dorosłej
 • oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego

Czas trwania kursu: do 3 miesięcy

Liczba godzin: 100

 • zajęcia teoretyczne: 75 (wykłady, ćwiczenia)
 • zajęcia praktyczne: 25 (staż na oddziale chorób wewnętrznych i neurologicznym lub na oddziale anastezjologii i intensywnej terapii)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 25 osób

Opłata za kurs: 700 zł

Kurs kończy się egzaminem

Efekty doskonalenia: uzyskanie uprawnienia do:

 • wykonania badań: podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie tych wyników
 • analizy wyników badania podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej dla potrzeb formułowania diagnozy pielęgniarskiej

 

Kontakt: Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.