W dniu 10 maja 2021 r. odbył się finał XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 18 studentów - Finalistów z dziewięciu uczelni wyższych, prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo.

Naszą Uczelnię reprezentowały dwie studentki trzeciego roku kierunku Pielęgniarstwo: Katarzyna Ligęza oraz Małgorzata Uroda - Górowska, zwyciężczynie drugiego etapu Olimpiady.

Etap finałowy Olimpiady polegał na zaprezentowaniu przez studentów przygotowanej prezentacji multimedialnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na jeden z wybranych tematów:

  • Wizerunek współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza.
  • Pielęgniarki/pielęgniarze bohaterami codzienności Covid-19.

Oceny prac studentów dokonali powołani członkowie Komisji Finału Olimpiady.

Studentki, reprezentujące Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zdobyły następujące miejsca:

  • miejsce 5 uzyskała Katarzyna Ligęza - opiekun merytoryczny mgr Sylwia Siekierczak,
  • miejsce 6 uzyskała Małgorzata Uroda- Górowska -  opiekun merytoryczny mgr Elżbieta Rafa.

Obu naszym studentkom oraz opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygotowania do Olimpiady i godne reprezentowanie naszej Uczelni.