Koło Naukowe Dietetyków oraz Koło Naukowe Promocji Zdrowia działające w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu uczestniczyły 9 maja w XII Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia” zorganizowanej przez PPUZ w Nowym Targu.

Koło Naukowe Promocji Zdrowia przedstawiło referat pt. „Poziom wglądu a ocena zachowań zdrowotnych studentów Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”. Pani Józefa Marecik oraz Dominika Małecka prowadziły badania pod okiem mgr Sylwii Siekierczak oraz mgr Izabelli Węgrzyn przy wsparciu naukowym dr Moniki Majoch. Autorki wraz z opiekunami kierują szczególne podziękowania do studentów Instytutu Zdrowia za udział w badaniach ankietowych, które stanowiły materiał badawczy prezentowany podczas Konferencji.

Referat wygłoszony przez studentów drugiego roku Dietetyki pt. „Sposób odżywiania i styl życia kierowców samochodów ciężarowych- badania pilotażowe” otrzymał II miejsce w sesji referatowej. W roli prelegentów wystąpiła Pani Sonia Miczołek oraz Pan Artur Plata. W realizację prac zaangażowana była również Pani Karolina Mastalerz. Projekt badawczy prowadzony jest pod okiem dr inż. Anny Mikulec oraz mgr inż. Marka Zborowskiego.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju. Konferencja była okazją do interdyscyplinarnej dyskusji w zakresie osiągnięć naukowych studentów należących do uczelnianych kół naukowych. Podczas konferencji w formie hybrydowej przedstawiono 88 wystąpień oraz zaprezentowano 7 posterów co łącznie daj 96 wystąpień z 31 ośrodków w Polsce, Słowacji oraz Turcji.

Serdecznie gratulujmy Studentom i Opiekunom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy na krótką fotorelację z wydarzenia.