Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne aktywnie włączają się w walkę z pandemią koronawirusa. Mimo wielu obowiązków wynikających z obecnej sytuacji m.in. kontynuacji studiów, udziału w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny, znajdują wolny czas, który poświęcają na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa i wspieranie społeczności lokalnej. Zadania te realizują w ramach przynależności do Ochotniczych Straży Pożarnych w różnych jednostkach na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego (Stary Sącz, Biegonice, Ropa, Tymbark, Mogilno, Kryg, Tęgoborze, Podegrodzie).Biorą udział w wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, rozgłaszają w swoich miejscowościach komunikaty dotyczące konieczności dostosowania się do zasad obowiązującej kwarantanny. We współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej dostarczają żywność i inne konieczne i niezbędne w tym okresie artykuły, osobom przebywającym na kwarantannie domowej. Studenci biorą też udział w dezynfekcji przestrzeni publicznej w swoich miejscowościach.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Władzom Uczelni, pracownikom Instytutu Technicznego produkującym przyłbice przy użyciu drukarek 3D oraz Dyrekcji Instytutu Zdrowia, za przekazanie dla Naszych jednostek środków ochrony indywidualnej, dzięki którym w sposób bezpieczny będziemy mogli dalej służyć mieszkańcom.

Studenci II roku kierunku Ratownictwo Medyczne

Katarzyna Mika
Wojciech Ledniowski
Krzysztof Połomski
Małgorzata Giza