Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ogłasza nabór na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I".

Kurs przeznaczony jest dla mgr pielęgniarstwa !

Osoby zainteresowanej proszone są o o zgłoszenie swojego udziału do Instytutu Zdrowia (sekretariat) w wersji pisemnej na załączonym wniosku.

Nabór trwa do 20 grudnia 2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu - styczeń 2019.

Przewidywany koszt kursu: 400 zł.

Opłata uczestnika: 50 zł.

O rozpoczęciu kursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e- mailową lub telefoniczną na 10-14 dni przed 1 spotkaniem. Wówczas konieczna będzie rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Każdy uczestnik otrzyma książkę oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

wniosek o dopuszczenie do udziału

 

Serdecznie zapraszamy !