OGŁOSZENIE !

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Auli B Instytutu Zdrowia odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania zostaną omówione min. kwestie możliwości wsparcia w procesie kształcenia oraz funkcjonowanie osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności na Uczelni.