Informujemy, iż warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej jest:

- wgranie zdjęcia do Wirtualnego Dziekanatu lub przesłanie go na adres e- mail Sekretariatu IZ

- przesłanie lub osobiste dostarczenie dowodu wpłaty za legitymację studencką (17 zł)

 

Nr konta bankowego na, które należy wykonać przelew znajduje się na indywidualnym koncie każdego studenta

w Wirtualnym Dziekanacie – zakładka finanse – dane do przelewów.

Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione do 30 września 2018 r. !

 

 

Dnia  27.09.2018 r. (czwartek) odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP oraz spotkanie organizacyjne z Opiekunami poszczególnych kierunków.

 

Porządek spotkania będzie następujący:

 

Ratownictwo medyczne/Pielęgniarstwo I stopień

godz.12:30 szkolenie BHP

godz.14:00 spotkanie organizacyjne

 

Dietetyka studia stacjonarne i niestacjonarne/ Pielęgniarstwo II stopień

godz.14:30 szkolenie BHP

godz.16:00 spotkanie organizacyjne

 

Spotkanie odbędzie się na terenie Instytutu Kultury Fizycznej - AULA A i B.