Dnia 27.02.2018 roku, w Instytucie Zdrowia PWSZ, auli IKF ul. Kościuszki 2A w Nowym Sączu od godziny 8.30 do 9.30 odbył się I etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku Kierunku Pielęgniarstwo.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie: przewodnicząca mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz, członkowie: dr n.o zdr. Halina Potok, dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, dr n. med. Jolanta Kamińska, mgr Józefa Sznajder , mgr Katarzyna Kornaś – Małucha, mgr Maria Merklinger – Soma, mgr Grażyna Kuzera.

Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test składający się z 60 pytań z następujących dziedzin pielęgniarstwa: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne i ratownictwa medycznego. Spośród uczestników wyłoniono 8 zwycięzców, osoby te będą rywalizować w II etapie IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej już w dniu 20 marca 2018 r. o godzinie 8.30 w Instytucie Zdrowia.

Zwycięzcami zostali: Sylwia Kotas, Aneta Zielińska, Karolina Gościmińska, Katarzyna Ogonowska, Justyna Kościółek, Karolina Kulak, Sebastian Przybyło, Regina Zwolińska ,którym gratulujemy !!!

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu