4 maja 2017 roku trzydziestopięcio osobowa grupa studentów trzeciego roku kierunku Ratownictwo Medyczne uczestniczyła w zajęciach terenowych zorganizowanych
w Specjalistycznym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku „Kirowy Gościniec”.
Wczesnym rankiem o godzinie 6.45 spod Instytutu Zdrowia studenci wyruszyli
w trasę. Zaraz po dotarciu na miejsce, studentów przywitał Pan Marek Luty – Szef Ośrodka, który zapoznał ratowników z prowadzoną działalnością, przedstawił wykładowców oraz zachęcił co ćwiczeń i zdobywania wiedzy za pomocą urządzeń i sprzętu, który znajduję się na wyposażeniu „Kirowego Ośrodka”.

Młodzi medycy od razu po rozdzieleniu na grupy ćwiczeniowe chętnie przystąpili do zajęć, które miały na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ratownictwa specjalistycznego. Pierwszym stanowiskiem była studnia, gdzie ćwiczono ratownictwo wysokościowe oraz ewakuację poszkodowanego z ciasnych przestrzeni. Uczestnicy mieli za zadanie wydostać za pomocą dostępnego sprzętu osobę uwięzioną właśnie w ciasnej przestrzeni. Było to nie lada wyzwanie gdyż sytuacja wymagała dużego zaangażowania fizycznego i psychicznego. Kolejnym stanowiskiem była sala do symulacji zdarzeń i wypadków. Symulator treningowy, który znajduję się na wyposażeniu ośrodka jest jednym z najlepszych w Polsce. Można na nim stworzyć realne parametry życiowe człowieka i odwzorować każdą chorobę. Studenci mieli możliwość, robić wszystko tak jak w rzeczywistości od prostego badania oddechu
i tętna aż do intubacji i defibrylacji pełną energią defibrylatora. Dodatkowym atutem sali jest to, że przestrzenią wokół poszkodowanego i fantomem steruje wykładowca, który znajduję się za lustrem weneckim i który może dowolnie skonfigurować dane wydarzenie lub sytuację. Ostatnim stanowiskiem była kabina samochodu ciężarowego, gdzie ćwiczono ewakuację poszkodowanego za pomocą zrolowanego koca oraz deski ortopedycznej. Ciężarówka sama z siebie jest wysoka więc zadanie było bardzo utrudnione.

Do każdego z zadań młodzi adepci ratownictwa medycznego mieli do dyspozycji profesjonalny sprzęt alpinistyczny, wysokościowy, medyczny, defibrylatory, bogato wyposażone torby medyczne, symulator człowieka poszkodowanego oraz bezcenne doświadczenie instruktorów.

Na zakończenie wszyscy zjedli pyszny obiad i udali się w drogę powrotną do Nowego Sącza.

Ćwiczenia odbyły się na bardzo wysokim poziomie dydaktycznym i pokazały przede wszystkim jak ciężkim kawałkiem chleba jest szeroko pojęte ratownictwo. Dzięki takim wyjazdom młodzież może choć trochę wyobrazić sobie i uświadomić , że życie potrafi zaskoczyć i niejednokrotnie postawić w bardzo złożonej sytuacji. Tym bardziej dziękujemy za możliwość skorzystania z usług ośrodka, ponieważ zdobyte tutaj doświadczenie na pewno przełoży się na jeszcze skuteczniejsze i bardziej profesjonalne działania i niesienie pomocy.

Za ciekawostkę można uznać, że w szkoleniu uczestniczył również młody chłopak pochodzenia tureckiego, który jest w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus.

Warto także dodać, iż ośrodek, który odwiedzili studenci posiada naukowy patronat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, i choć współpraca trwa już kilka lat dopiero w tym roku udało się pokonać wszystkie przeciwności i po raz pierwszy uczestniczyć w szkoleniach. Na wielkie słowa uznania i podziękowanie zasługuje Pani mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia.

Wykładowcami podczas wyjazdu byli: bryg. lek. Mariusz Chomoncik, bryg. Robert Kłębczyk, mł. asp. ratownik medyczny Wiesław Poparda, natomiast opiekę dydaktyczną sprawowały: dyrektor IZ mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz, mgr Marta Olesiak, mgr Agata Piwowar.

 

Opracował:

Konrad Wolak – student III RM