KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA INSTYTUTU ZDROWIA W OKRESIE OD 10-31 SIERPNIA 2020 r.

W związku z koniecznością czasowego ograniczenia bezpośredniego kontaktu z interesantami zewnętrznymi, z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż kontakt z sekretariatem Instytutu Zdrowia w wyżej wymienionym terminie jest jedynie telefoniczny w godzinach od 8:00-15:00 lub e - mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wszelkie zaświadczenia będą wysyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, po uprzednim kontakcie telefonicznym/ e - mailowym z Sekretariatem Instytutu Zdrowia.

Sprawy studenckie, związane z rozliczeniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych należy uzgadniać e - mailowo z opiekunem praktyk (bez przychodzenia do Instytutu Zdrowia).

Sprawy związane z rekrutacją kandydatów na studia są załatwiane e - mailowo/telefonicznie (nr telefonu: 18 547 11 04, wew. 209, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Skierowania na badania lekarskie będą wysyłane pocztą tradycyjną, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kandydatem.

Wejście do budynku Instytutu Zdrowia możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Instytutu. Osoby wchodzące do budynku podlegają obowiązkowej kontroli temperatury ciała oraz wywiadowi epidemiologicznemu. Osoby z temperaturą ciała wyższą od 36,9 stopni nie będą wpuszczane do budynku Instytutu Zdrowia.

medikor

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne aktywnie włączają się w walkę z pandemią koronawirusa. Mimo wielu obowiązków wynikających z obecnej sytuacji m.in. kontynuacji studiów, udziału w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny, znajdują wolny czas, który poświęcają na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa i wspieranie społeczności lokalnej. Zadania te realizują w ramach przynależności do Ochotniczych Straży Pożarnych w różnych jednostkach na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego (Stary Sącz, Biegonice, Ropa, Tymbark, Mogilno, Kryg, Tęgoborze, Podegrodzie).Biorą udział w wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, rozgłaszają w swoich miejscowościach komunikaty dotyczące konieczności dostosowania się do zasad obowiązującej kwarantanny. We współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej dostarczają żywność i inne konieczne i niezbędne w tym okresie artykuły, osobom przebywającym na kwarantannie domowej. Studenci biorą też udział w dezynfekcji przestrzeni publicznej w swoich miejscowościach.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Władzom Uczelni, pracownikom Instytutu Technicznego produkującym przyłbice przy użyciu drukarek 3D oraz Dyrekcji Instytutu Zdrowia, za przekazanie dla Naszych jednostek środków ochrony indywidualnej, dzięki którym w sposób bezpieczny będziemy mogli dalej służyć mieszkańcom.

Studenci II roku kierunku Ratownictwo Medyczne

Katarzyna Mika
Wojciech Ledniowski
Krzysztof Połomski
Małgorzata Giza

Drodzy Studenci‼️

Wzorem lat ubiegłych Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 w godz. 9:00–14:00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

 

album absolwenta 2020

W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

Data ogłoszenia 15.04.2020 r.

 

KONKURS nr 1/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 10

 

 

KONKURS nr 2/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,50,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 12

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

UWAGA!

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa,

wyjątkowo wnioski prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem)

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 maja 2020 r.

bez tytułu

Dnia 11.03.2020 roku., w budynku Instytutu Kultury Fizycznej odbył się I etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku Kierunku Pielęgniarstwo.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie:

przewodnicząca: mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz,

członkowie: dr n. med. Jolanta Kamińska, dr n. o zdr. Magdalena Kwak, mgr Józefa Sznajder, mgr Katarzyna Kornaś – Małucha, mgr Maria Merklinger - Soma, mgr Agata Piwowar, mgr Grażyna Kuzera.

Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test składający się z 60 pytań z następujących dziedzin pielęgniarstwa: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne i ratownictwa medycznego. Spośród uczestników wyłoniono 10 zwycięzców, osoby te będą rywalizować w II etapie XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej .

Zwycięzcami zostali: Barbara Baczyńska, Joanna Biskup, Katarzyna Grabowska, Aneta Gruca, Joanna Jałocha, Kamila Jarząb, Katarzyna Kurek, Sabina Obrębska, Natalia Pietryga, Agnieszka Wojsław, którym gratulujemy !!!

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

 

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

komunikat nr3 1komunikat nr3 2

12