Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 5.10.2020 r. o godzinie 8:30 w AULI im. prof. A. Bałandy (ul. Aleje Wolności 40,budynek Biblioteki PWSZ) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla I roku kierunku Pielęgniarstwo - studia I stopnia.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!

Informujemy, iż szczegółowe harmonogramy zajęć na semestr zimowy 2020/21 dla poszczególnych kierunków oraz roczników zostaną udostępnione w najbliższym czasie w systemie Wirtualny Dziekanat, zakładka plany zajęć.

Zgodnie z komunikatem dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych w PWSZ w Nowym Sączu w nadchodzącym roku akademickim zajęcia będą realizowane metodami tradycyjnymi (ćwiczenia, zajęcia warsztatowe) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość (wykłady).

 

Pielęgniarstwo I rok, Ratownictwo medyczne I rok, Dietetyka I rok - studia stacjonarne

Rozpoczęcie zajęć od 5 października 2020 r. (w związku z przedłużonym terminem rekrutacji)

Pielęgniarstwo II i III rok - studia I stopnia, Ratownictwo medyczne II i III rok

Rozpoczęcie zajęć od 1 października 2020 r.

Pielęgniarstwo II stopień

Pielęgniarstwo I rok II stopień  - rozpoczęcie  zajęć od 7 października 2020 r.

Pielęgniarstwo II rok II stopień  - rozpoczęcie  zajęć od 1 października 2020 r.

Dietetyka II i III rok studia stacjonane

Rozpoczęcie zajęć od 5 października 2020 r.

Dietetyka II i III rok studia niestacjonarne

Rozpoczęcie zajęć od 10 października 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu ogłasza nabór na Pacjenta Standaryzowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”.Poszukujemy osób w różnym wieku, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach i egzaminach w charakterze pacjenta standaryzowanego.

Kim jest pacjent standaryzowany?

Pacjent standaryzowany (PS)to osoba wcielająca się w rolę pacjenta, dzięki któremu studenci kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia będą mogli ćwiczyć i doskonalić procedury pielęgniarskie, medyczne w warunkach identycznych lub zbliżonych do sytuacji autentycznych. Osoba ta będzie zapraszana do udziału w zajęciach o charakterze ćwiczeń oraz egzaminów, realizowanych przez studentów, odtwarzając sytuacje, realizując wcześniej przygotowane oraz przećwiczone scenariusze zajęć, z uwzględnieniem relacji pielęgniarka-pacjent, a w szczególności dotyczące gromadzenia informacji o stanie zdrowia, możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, symulacji objawów oraz różnych zachowań pacjenta.

Celem programu jest utworzenie grupy 6 osób (1 kobieta i 5 mężczyzn) przygotowanych do pełnienia roli pacjenta standaryzowanego na użytek zajęć dydaktycznych, oraz udziału w egzaminach OSCE (Objestive Structured Clinical Examination) dla studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu w utworzonym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych konkurs
o numerze POWR.05.03.00-IP.05–00–004/17”

Serdecznie zachęcamy do rekrutacji !

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel:185475660

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy do programu „Pacjent Standaryzowany”

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o zgodzie na wykonywanie procedur symulacyjnych

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin Programu „Pacjent Standaryzowany”

medikor

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne aktywnie włączają się w walkę z pandemią koronawirusa. Mimo wielu obowiązków wynikających z obecnej sytuacji m.in. kontynuacji studiów, udziału w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny, znajdują wolny czas, który poświęcają na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa i wspieranie społeczności lokalnej. Zadania te realizują w ramach przynależności do Ochotniczych Straży Pożarnych w różnych jednostkach na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego (Stary Sącz, Biegonice, Ropa, Tymbark, Mogilno, Kryg, Tęgoborze, Podegrodzie).Biorą udział w wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, rozgłaszają w swoich miejscowościach komunikaty dotyczące konieczności dostosowania się do zasad obowiązującej kwarantanny. We współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej dostarczają żywność i inne konieczne i niezbędne w tym okresie artykuły, osobom przebywającym na kwarantannie domowej. Studenci biorą też udział w dezynfekcji przestrzeni publicznej w swoich miejscowościach.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Władzom Uczelni, pracownikom Instytutu Technicznego produkującym przyłbice przy użyciu drukarek 3D oraz Dyrekcji Instytutu Zdrowia, za przekazanie dla Naszych jednostek środków ochrony indywidualnej, dzięki którym w sposób bezpieczny będziemy mogli dalej służyć mieszkańcom.

Studenci II roku kierunku Ratownictwo Medyczne

Katarzyna Mika
Wojciech Ledniowski
Krzysztof Połomski
Małgorzata Giza

Drodzy Studenci‼️

Wzorem lat ubiegłych Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 w godz. 9:00–14:00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

 

album absolwenta 2020

W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

Data ogłoszenia 15.04.2020 r.

 

KONKURS nr 1/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 10

 

 

KONKURS nr 2/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,50,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 12

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

UWAGA!

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa,

wyjątkowo wnioski prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem)

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 maja 2020 r.

bez tytułu