Instytut Techniczny aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno - gospodarczym, a w szczególności ze środowiskiem przemysłowym.

Partnerzy przemysłowi Instytutu Technicznego to m.in.:

 

FCA Fiat Chrysler Automobiles

 logo fca
INSTYTUT NAFTY I GAZU
Państwowy Instytut Badawczy
logo inig
Stowarzyszenia Elektryków Polskich baner sep

Vitberg

partnerzy pwsz vitberg2

NOVA Sp. z o.o.

pwsz partnerzy nova

Eltrox.pl

baner eltrox

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

pwsz partnerzy aw2

Newag S.A.

pwsz partnerzy newag2

Solgro

partnerzy solgro3

MCD Electronics Sp. z o. o.

pwsz partnerzy mcd

SATEL Sp. z o.o.

pwsz partnerzy satel

FAKRO Sp. z o.o

pwsz partnerzy fakro3

HEWALEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

banner hewalex3

MARPOL Sp. j.

pwsz partnerzy marpol

Gmina Łabowa

pwsz partnerzy labowa3

Krakowskie Centrum Egzaminacyjne

pwsz partnerzy kce2

 

Współpraca ta ma znaczący wpływ na podniesienie jakości kształcenia i konkurencyjności Instytutu i jego absolwentów na lokalnym i krajowymi rynku pracy.

Instytut Techniczny PWSZ jako jednostka z rozbudowaną i ugruntowaną współpracą z przemysłem bada opinie pracodawców na temat kwalifikacji absolwentów prowadzonych kierunków kształcenia oraz oczekiwań co do pożądanych kwalifikacji absolwentów Instytutu.

Stały udział władz lokalnych i przedsiębiorców w projektowaniu i ewaluacji programów studiów pozwala na prowadzenie kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Niezwykle istotne jest też to, iż ramach podpisanych porozumień studenci Instytutu mogą realizować prace dyplomowe na zlecenie przedsiębiorców, co zapewnia im stały kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz świadczy o praktycznym charakterze studiów.
Kontakt z przemysłem zapewnia też studentom praktyka zawodowa, obowiązkowo realizowana w ramach każdego kierunku studiów. Dodatkowo organizowane wizyty studyjne w firmach są dla studentów okazją do spojrzenia na procesy przemysłowe firm od strony praktycznej, ułatwiają naukę przedmiotów kierunkowych oraz pisanie prac zaliczeniowych i projektów inżynierskich. Dla firm to okazja do rekrutacji najlepszych studentów na kierunku.
Ponadto, we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego pracownicy i studenci realizują wiele projektów i przedsięwzięć np. spotkania z przedstawicielami pracodawców i samorządowcami, warsztaty i szkolenia popularyzujące wiedzę i umiejętności inżynierskie.

Lokalne firmy wspierają Instytut również poprzez doposażenie laboratoriów w urządzenia wykorzystywane w swoich firmach, dzięki czemu studenci mogą już na etapie studiów poznać rozwiązania funkcjonujące w rzeczywistych warunkach zawodowych. Dodatkowo pozyskany sprzęt może zostać wykorzystany do prowadzenia badań zleconych przez firmy oraz badań naukowych (prace dyplomowe, publikacje). W dobie gwałtownego rozwoju technologicznego gospodarki światowej zagadnienia współpracy nauki z przemysłem stają się niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym konkurencyjność i atrakcyjność Instytutu i jego absolwentów oraz firm współpracujących.

Władze Instytutu Technicznego żywią nadzieję, iż obecność przedstawicieli rynku pracy w życiu Instytutu pozwoli na dynamiczne dostosowywanie oferty kształcenia do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy.

Wszystkich przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu. Współpraca nauki z przemysłem jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju zarówno instytutu, jak i przedsiębiorstw funkcjonujących w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Wspólna realizacja projektów o charakterze utylitarnym, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, stymuluje pracowników instytutu do ukierunkowania działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej, a także zapewnia dodatkowe środki finansowe i rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego. Przedsiębiorstwo natomiast, dzięki takiej formie współpracy, zyskuje dostęp do najnowszej wiedzy na temat osiągnięć danej dziedziny uzupełniony o doświadczenie badawcze partnerów naukowych.