DZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE TECHNICZNYM - (23.01.2017 r.)

Zapraszamy społeczność akademicką (nauczycieli akademickich i studentów) Instytutu Technicznego na wydarzenie, którego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych oraz zwrócenie uwagi na podejmowane w Instytucie inicjatywy zapewniające i wpływające na jakość kształcenia oraz dyskusję na ich temat.

Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Program:

1. Stoisko informacyjne dla studentów na temat działań projakościowych, realizowanych w Instytucie ( 9:00 -12:00, korytarz na parterze )

Konkursy dla studentów:

· Konkurs na najlepszy pomysł „ Jakie Twoim zdaniem zmiany służące poprawie jakości kształcenia powinny zostać wdrożone w Instytucie Technicznym?”

· Konkurs: Najlepszy dydaktyk w Instytucie Technicznym to...

(termin rozstrzygnięcia konkursów : 1 luty 2017r.)

2. Dyskusja na temat jakości kształcenia z udziałem władz Instytutu Technicznego i nauczycieli akademickich (10:30,s.2.4).

3. Spotkanie dyrekcji ze studentami Instytutu, rozmowy na temat bieżących spraw związanych z Instytutem w kwestiach studenckich oraz pomysłów na dalszy rozwój Instytutu ( 11:00, aula 1.9).

4. Spotkanie informacyjne dla studentów dot. Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Technicznym - dr inż. Grzegorz Przydatek, dr inż. Michał Radzik (11:30-12:00, s. 1.9).

5. Platforma e-learning- narzędzie wspomagające kształcenie- konsultacje dla nauczycieli akademickich - mgr inż. Piotr Obrzut (12:00-12:30, s. 2.4).

Zapraszamy

 

Regulamin Konkursu Dnia Jakości Kształcenia

Karta konkursowa – najlepszy pomysł

Ankieta – najlepszy dydaktyk

 

 

Szkolenie z procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się szkolenie nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne w Instytucie Technicznym.

Szkolenie związane było z procesem wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji i dotyczyło aspektów dokumentowania ocen z efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu w aplikacji @SOS (dawnej: "Plany i programy studiów").

Ponadto zapoznano uczestników szkolenia z obsługą nowych modułów: Ocena okresowa i Formularze (USZJK).

Szkolenie prowadziła Dyrekcja Instytutu.

Zapraszamy do zapoznania się z animacjami

Zapraszamy do zapoznania się z animacjami opracowanymi przez projekt KRK realizowany w Instytucie Badań Edukacyjnych (http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/):

 

Wyniki konkursów w ramach Dnia Jakości w Instytucie Technicznym

Szanowni Studenci,

Dziękujemy za aktywny udział w konkursach w ramach Dnia Jakości w Instytucie Technicznym, który miał miejsce w dniu 25.01.2013 r.

Komisja konkursowa w składzie :

- doc. dr inż. Marek Aleksander - dyrektor Instytutu Technicznego,
- dr inż. Karina Janisz - czlonek Instytutowej Komisji ds. jakości Ksztalcenia,
- prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis - przedstawiciel nauczycieli akademickich.

po zapoznaniu się z Kartami konkursowymi w ramach konkursu pt. "Jakie Twoim zdaniem zmiany służące poprawie jakości kształcenia
powinny zostać wdrożone w Instytucie Technicznym?" postanowiła wyróżnić następujących studentów:

- Łukasz Lorczyk - ZIP/IM, 4 rok,
- Andrzej Chronowski - MT-2 rok,
- Grzegorz Hajduk - MT-3 rok.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 lutego 2013 r. o godz 14:00.

W opini studentów wyrażonej w ankietach w trakcie Dnia Jakości Ksztalcenia "Najlepszym dydaktykiem w Instytucie Technicznym "
wybrany został Pan mgr Lucjan Guśtak.

'

Studencie nie badź milczkiem!

nie badz milczkiem

Studencie nie bądź milczkiem ! Odezwij się!

Masz ciekawy pomysł..., coś Cię niepokoi...., masz żal..., chcesz doradzić dyrekcji...., o wszystkim tym można i warto rozmawiać.

Liczymy na Waszą aktywność w aspekcie poprawy jakości studiowania.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy na temat bieżących spraw związanych z życiem Instytutu, kwestii studenckich oraz pomysłów na dalszy rozwój Instytutu

- 25 kwietnia 2012 r (środa), godz. 16.00 - aula 1.9.

Pamiętaj: Milczysz - nie będziesz mógł narzekać!

Dyrekcja Instytutu Technicznego