GODZINY PRZYJĘĆ
DYREKTORA INSTYTUTU TECHNICZNEGO

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

 piątek 11.00-12.00

 

GODZINY PRZYJĘĆ
WICEDYREKTORA INSTYTUTU TECHNICZNEGO

dr hab. inż. Stanisław Pytel

czwartek 9.15 - 10.00