Dla studentów

baner eu

 

Dodatkowa rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2018 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin Kompetentny inżynier

Karta opinii doradcy zawodowego

Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy