W dniu 22 listopada 2018 r. studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zespole Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. w Solinie. Wizyta została zorganizowana dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. Elektrownia składa się z 4 hydrozespołów o łącznej mocy instalowanej ok. 200 MW. Zapora piętrząca w Solinie jest zaporą betonową typu ciężkiego z poszerzonymi fugami dylatacyjnymi. Jest najwyższą zaporą w kraju o maksymalnej wysokości 82,0 m. Podczas wizyty, Studenci pod kierunkiem doświadczonego pracownika elektrowni, mieli okazję zwiedzenia wnętrza tego największego obiektu hydrotechnicznego w Polsce. Zobaczyli halę produkcyjną elektrowni, halę maszyn i turbin a także 2 galerie. Jedną z galerii Studenci zeszli około 5 m poniżej dna zbiornika, gdzie mieli możliwość poznania zasad wznoszenia poszczególnych sekcji czy instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych. Natomiast w drugiej galerii mieli możliwość zobaczenia jednej ze 28 szczelin pomiędzy najwyższymi sekcjami zapory – fugi oszczędnościowej – czyli szczeliny ciągnącej się, aż do korony zapory.

Możliwość zwiedzenia obiektu oraz przekazana wiedza przez doświadczonego pracownika elektrowni niewątpliwe pozwoliła studentom bardziej racjonalnie spojrzeć na istotę funkcjonowania elektrowni wodnej w Solinie.

Surowy zakaz fotografowania w zakładzie, niestety nie pozwala podzielić się wrażeniami z wizyty.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr Monika Golonka

W dniu 25 października 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Browaru Żywiec, należącego do Grupy Żywiec S.A. odbyły się dwie wizyty studyjne, w której uczestniczyli studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Wizyty studyjna zorganizowane została dla 2 grup studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Dla uczestników projektu wizyta była okazją poznania praktycznego aspektu funkcjonowania zakładu. Cennym doświadczeniem dla studentów była możliwość zobaczenia nowoczesnej i zautomatyzowanej warzelni, fermentowni, hali filtrów czy rozlewni piwa butelkowego i puszkowego. Studentów oprowadzali pracownicy Grupy Żywiec S.A , którzy bardzo ciekawie i obszernie wyjaśniali procesy, opowiadali o technologiach produkcyjnych stosowanych w browarze.

Możliwość poznania historii żywieckiego browaru, jego współczesności, uzyskania odpowiedzi na szereg pytań w trakcie wizyty, bez wątpienia istotnie wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat funkcjonowaniu zakładu.

 

baner euDodatkowa rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2018 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

baner eu

 

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym,
pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2018 roku w godzinach pracy biura projektu
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

baner eu

 

Rekrutacja do projektu „ Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 września 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 września 2018 w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

W dniu 29 maja 2018 roku, grupa studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyła w wizycie studyjnej, w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni) w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie należy do jednego z najnowszych i najnowocześniejszych instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii (BAT – Best AvailableTechniques), zapewniając zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.

Uczestnicy projektu w ramach wizyty mieli możliwość zobaczyć jak wygląda praca Ekospalarni, poznać szczegóły związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, obserwować przywóz i rozładunek odpadów w hali rozładunkowej do bunkrów, śledzić działania operatora chwytaka poruszającego się na podwieszonej suwnicy czy przyjrzeć się pracy głównej dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Studentów oprowadzał doświadczony pracownik, który przybliżył studentom zagadnienia związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowaniem pozostałości po spalaniu czy wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji.

Wizyta w Ekospalarni, w istotny sposób wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów, a także przyjaznego dla środowiska odzysku energii zawartej w odpadach.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Grzegorz Przydatek

W dniu 15 maja 2018 roku, grupa studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyła w wizycie studyjnej, w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni) w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania jednej z najnowszych i najnowocześniejszych instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w kraju.

W ramach wizyty, studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca Ekospalarni, poznać szczegóły związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, obserwować przywóz i rozładunek odpadów w hali rozładunkowej do bunkrów, śledzić działania operatora chwytaka poruszającego się na podwieszonej suwnicy czy przyjrzeć się pracy głównej dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Studentów oprowadzał doświadczony pracownik, który przybliżył studentom zagadnienia związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowaniem pozostałości po spalaniu czy wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji.

Wizyta w Ekospalarni, w istotny sposób wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów, a także przyjaznego dla środowiska odzysku energii zawartej w odpadach.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Grzegorz Przydatek

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 31 marca 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 31 marca 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 31 marca 2018 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 06 marca 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 06 marca 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym,
pokój nr 1.14 w terminie do 06 marca 2018 roku w godzinach pracy biura projektu
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny Inżynier”.

Rekrutacja do projektu „Kompetentny Inżynier” trwa do 28 lutego 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 28 lutego 2018 roku.

w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt KI ” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin Kompetentny inżynier

Karta opinii doradcy zawodowego

Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy