Lp. Imię i Nazwisko
1 prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
2 dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PWSZ
3 prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
4 dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ
5 dr hab. Zenon Jabłoński
6 dr inż. Grzegorz Przydatek
7 dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ
8 prof. dr hab. inż. Józef Giergiel
9 dr Grzegorz Litawa
10 prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek
11 mgr inż. Karolina Furyk - Grabowska
12 mgr inż. Jacek Kaleta
13 Grzegorz Szkaradek- Przedstawiciel studentów