Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 roku o godzinie 17:00 w auli 1.9 Instytutu Technicznego.

Od 20 lipca 2017 roku prosimy zgłaszać się do sekretariatu Instytutu Technicznego w celu odbioru odpisu dyplomu i suplementu oraz dokonania wszelkich formalności związanych z zakończeniem studiów.