Prezentacja Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu

Prezentacja kierunku studiów - Mechatronika

Prezentacja kierunku studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Prezentacja Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu - Film

 

[Transkrypcja]

Zapraszamy do Instytutu Technicznego na krótką wizytę w naszych laboratoriach i pracowniach, gdzie studenci realizują praktyczny tok studiów na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechatronika, Transport i Logistyka oraz Informatyka.

Na parterze budynku wchodzimy do Laboratorium Metrologii, w którym studenci wykonują precyzyjne pomiary geometrii różnego rodzaju elementów maszyn i konstrukcji, a następnie zapisują te dane w wersji elektronicznej.

Otrzymane bazy danych w kolejnej fazie mogą być zastosowane do kontroli jakości badanych wyrobów lub podczas cyklu produkcyjnego do sterowania obrabiarkami wspomaganymi komputerowo.

Na chwilę zaglądamy do Laboratorium Inżynierii Środowiska gdzie studenci mają możliwość samodzielnych pomiarów związanych z temperaturą i bilansowaniem zużycia energii w różnego rodzaju substancjach i urządzeniach technicznych, a ponadto mogą przeprowadzić analizę jakości próbek środowiskowych.

Kolejno przechodzimy do nowoczesnego Laboratorium Mechatroniki Pojazdów Samochodowych, gdzie prowadzone są zajęcia ze studentami na temat badania układu zasilania silnika o zapłonie iskrowym. Celem eksperymentu jest określenie wartości parametrów pracy układu wtryskowego na stanowisku silnikowym. Przy zastosowaniu diagnoskopu firmy Bosch studenci analizują sygnały elektryczne wchodzące w skład procesu sterowania i regulacji dawką paliwa oraz kątem wyprzedzenia zapłonu.

Dodatkowo przy użyciu specjalnego testera przeprowadzane jest badanie ciśnienia i szczelności układu w obwodzie hydraulicznym. Podczas zajęć stosowane są aktywizujące metody nauczania, pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu pracy studenta i osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

W Instytucie mamy również kilka nowoczesnych sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i właśnie obserwujemy wykład dla studentów mechatroniki w jednej z nich.

Wchodzimy na I piętro Instytutu gdzie uruchomiliśmy kilka pracowni komputerowych i zaglądamy na chwilę do jednej z nich. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne oprogramowanie ANSYS i VMWARE STATION Pro służące do komputerowej symulacji wybranych dziedzin techniki oraz informatyki.

W kolejnej pracowni studenci mogą przeprowadzić pełną analizę statystyczną wyników pomiarów wykonanych w sąsiednich laboratoriach Instytutu gdyż stanowiska komputerowe posiadają najnowszą wersję programu STATISTICA.

Przechodzimy na drugie piętro gdzie znajduje się kilka specjalistycznych pracowni i laboratoriów naszego Instytutu.

Na początku zaglądamy do nowo otwartego Laboratorium Bioniki wyposażonego w stanowiska mikroskopowe wspomagane komputerowo. Przy ich zastosowaniu studenci mają możliwość mikroskopowych obserwacji szerokiej gamy preparatów przyrodniczych oraz żywych organizmów. Na tej podstawie studenci wykonują projekty odpowiednich konstrukcji technicznych, a także procesów technologicznych w inżynierii produkcji przy uwzględnieniu naśladowania organizmów żywych.

Kolejno zaglądamy do Laboratorium Technologii Przyrostowych gdzie mamy kilka profesjonalnych urządzeń do druku 3D.

Przy zastosowaniu drukarek pracujących w technologii SLA lub FDM studenci mają możliwości szybkiego wytwarzania wysokiej jakości prototypów różnego rodzaju części maszyn i urządzeń

Na kolejnym urządzeniu do druku 3D obserwujemy laserowe grawerowanie powierzchni płyty polimerowej. Ta technologia umożliwia wykonanie na powierzchni materiału różnego rodzaju napisów lub obrazów lub wzorów geometrycznych.

Obecnie wchodzimy na praktyczne zajęcia do Laboratorium Inżynierii Materiałowej gdzie studenci przy pomocy komputerowo wspomaganej maszyny wytrzymałościowej wyznaczają podstawowe właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich podczas próby rozciągania, ściskania lub zginania.

Właśnie obserwujemy statyczną próbę rozciągania płaskiej próbki polimerowej wraz z pokazem rejestracji tych wyników na monitorze komputera.

W laboratorium znajduje się także wyposażenie do preparatyki i mikroskopowej obserwacji próbek metalograficznych co pozwala studentom przeprowadzać badania mikrostruktury metali i ich stopów.

Dodatkowo studenci podczas zajęć mają możliwość praktycznego zapoznania się obróbką cieplną stopów metali przy zastosowaniu laboratoryjnych pieców wyposażonych w elektroniczne regulatory temperatury. W tym fragmencie filmu obserwujemy jedno ze stanowisk do obróbki cieplnej gdzie studentka przygotowuje tygiel ze stopem na bazie cyny do analizy termicznej.

Obecnie wizytujemy Pracownię Automatyki i Robotyki , która jest wyposażona w całą gamą różnych urządzeń i systemów, dzięki którym praca człowieka jest prostsza i efektywniejsza.

Sterowniki programowalne, regulatory, elementy pneumatyczne i elektroniczne, w połączeniu ze sobą stwarzają duże możliwości w kreowaniu w pełni samodzielnych układów przemysłowych.

Jak je łączyć, w jaki sposób programować, jak uruchamiać i eksploatować, aby np. linie technologiczne działały bezawaryjnie, to pytania na które każdy student przebywający na tej Uczelni będzie miał szanse usłyszeć odpowiedzi.

A oprócz tego, pozna techniki programowania robotów i manipulatorów, sposoby wykorzystania systemów komputerowych w projektowaniu, nadzorowaniu i projektowaniu złożonych systemów automatyki przemysłowej. Wszystko to ma wymiar praktyczny, bo dzięki różnorodności sprzętu zgromadzonego na pracowni, to co zostanie omówione na wykładach będzie można poznać, uruchomić i zrozumieć na zajęciach w pracowni.

W specjalistycznej Pracowni Instalacji, Maszyn Elektrycznych i Sterowania, studenci zapoznają się z zasadami układów sterowania rozruchem silników elektrycznych w różnych konfiguracjach. W pracowni istnieje możliwość zasilania układów sterowania z odnawialnych źródeł energii, a także tradycyjnie z sieci elektroenergetycznej.

Studenci mają również możliwość projektowania i uruchamiania tzw. inteligentnych instalacji elektrycznych mieszkaniowych, a także instalacji wykonanej przy użyciu tradycyjnych łączników instalacyjnych.

Na końcu naszej wizyty wchodzimy do Laboratorium Elektroniki wyposażonym w specjalistyczne stanowiska studenci samodzielnie badają analogowe i cyfrowe układy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zastosowań mikrokontrolerów.

Ponadto w ramach zajęć praktycznych studenci poznają, programują oraz konfigurują automatyczne systemy bezpieczeństwa i kontroli dostępu do pomieszczeń i budynków. Zajęcia prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnego wyposażenia, które znajduje zastosowanie we współczesnej infrastrukturze często określanej mianem inteligentnych systemów budowlanych.

Dziękujemy bardzo za wizytę w naszych specjalistycznych pracowniach oraz laboratoriach.Zapraszamy na studia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe w Nowym Sączu.

Prezentacja Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu - Film