Prezydent Ludomir Handzel wraz z prezesem Pawłem Kupczakiem oraz rektorem PWSZ dr hab. Mariuszem Cygnarem otworzył nowoczesne laboratorium badawcze w Miejskim Zdjęcie przedstawia laboriatorium MPECPrzedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Obiekt będzie służył działalności badawczo-rozwojowej przy współpracy z Instytutem Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To jedyne laboratorium w promieniu 100 kilometrów oferujące badania węgla i jedno z dwóch w Małopolsce badające biomasę drzewną.

– Kolejna inwestycja w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Cieszy mnie otwarcie nowego laboratorium ponieważ będzie można tutaj badać jakość miału oraz biomasy. W Małopolsce są tylko dwa takie laboratoria. To kolejny element walki o czyste powietrze w naszym Mieście.

Zakupiono m.in. dygestorium szczelinowe, szafę na odczynniki, stół ze stanowiskiem do mycia, stół wyspowy, młyn tnący do biomasy, wstrząsarkę laboratoryjną, tlenomierz, wagę laboratoryjną, miernik z termoparą, podzielnik próbek. Wkrótce zostanie nabyty analizator spalin.

Dalsza cześć projektu będzie obejmowała realizację prac badawczo rozwojowych przy współpracy Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Dzięki realizacji tego zadania laboratorium badawcze MPEC Nowy Sącz będzie:

posiadało możliwość badania parametrów fizykochemicznych wody kotłowej (twardość ogólna, zasadowość ogólna i mineralna, pH, żelazo, chlorki, miedź, tlen rozpuszczony, fosforany, zawiesina, utlenialność, przewodność elektryczna właściwa) w celu utrzymania jej jakości na najwyższym poziomie minimalizując ryzyko ewentualnych awarii ze strony jakości wody,przygotowane do wdrożenia akredytowanych metod badania miału węglowego i biomasy (zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej, zawartość popiołu, ciepło spalania – kaloryczność, zawartość siarki),jako drugie laboratorium w Małopolsce miało możliwość badania biomasy metodami akredytowanymi,jedyne w promieniu 100 km miało możliwość badania miału węglowego metodami akredytowanymi.

 

Źródło: https://twojsacz.pl/