Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na utworzenie studiów magisterskich z mechatroniki.Zdjęcie przedstawia studentów w laboratorium mechatroniki

- Inicjatywa złożenia wniosku do MNiSW o utworzenie studiów magisterskich na kierunku mechatronika zrodziła się po konsultacjach ze studentami. Ankiety wykazały, że chcę kształcić się dalej na naszej uczelni - mówi Tomasz Zacłona, wykładowca i rzecznik prasowy sądeckiej PWSZ. Około 80 proc. studentów Instytutu Technicznego wyraziło zainteresowanie kontynuowaniem nauki na kierunku mechatronika. Zacłona podkreśla, że ważną rolę w przygotowaniu wniosku do ministerstwa odegrała także analiza rynku pracy.
- Jest ogromne zapotrzebowanie firm na fachowców o takim profilu kształcenia - mówi rzecznik prasowy PWSZ. Przygotowaniem programu studiów zajął się zespół pod kierownictwem dr inż. Anny Kochanek, zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego. Jego opracowanie zajęło cztery miesiące.

Program zakłada między innymi, że studenci będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach o profilu działania zbieżnym z wybraną specjalnością. Po pierwszym semestrze zdecydują, czy chcą się kształcić w kierunku mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych czy mechatroniki w systemach produkcyjnych. Studia mają odbywać się zarówno w trybie dziennym, jak i niestacjonarnym. W ofercie sądeckiej uczelni mechatronika jest już piątym magisterskim kierunkiem obok: zarządzania i inżynierii produkcji, który również oferuje Instytut Techniczny, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomicznym, pedagogiki - w Instytucie Pedagogicznym i pielęgniarstwa - w Instytucie Zdrowia. PWSZ czyni też starania o zgodę na studia magisterskie z fizjoterapii. Chce otworzyć też nowy kierunek w Instytucie Języków Obcych - lingwistykę dla biznesu.

 www.gazetakrakowska.pl – 08.11.2016

Źródło: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/bedzie-wiecej-magistrow-z-dyplomami-pwsz,11435546/