magister 200 200Sądecka PWSZ ma pierwszych, świeżo upieczonych magistrów. Do tej pory uczelnia kształciła żaków tylko na studiach pierwszego stopnia.

W tym roku uruchomiła jednak studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Dyplomy zdobyło już pięć osób, które najszybciej uporały się z pracą naukową. To przede wszystkim osoby, które uczyły się na studiach zaocznych.

W tym roku w sądeckiej PWSZ tytułu magistra będzie bronić 70 studentów. Uczelnia planuje w kolejnych latach starać się o studia magisterskie także na innych kierunkach.

RDN Nowy Sącz - 25.06.2014

Źródło: http://www.rdn.pl/rdn/index.php/wiadomosci/nowy-sacz/6009-pierwsi-magistrzy-obronili-dyplomy-na-pwsz