Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej już po raz drugi nagrodzony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym razem milion złotych otrzyma kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji.

it milion2013W lipcu tego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs dla jednostek, które opracowały najlepsze programy kształcenia dla studiów praktycznych, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Do konkursu uczelnie z całego kraju zgłosiły 261 wniosków. Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Edwarda Jezierskiego najwyżej oceniła 26 programów kształcenia, w tym program studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia II stopnia prowadzony przez Instytut Techniczny PWSZ w Nowym Sączu. Zwycięzcy konkursu otrzymają po milionie złotych na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem programów kształcenia.

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podobnie jak w ubiegłym roku jest laureatem ministerialnego konkursu, którego nagrodą jest milion złotych dotacji na poprawę jakości kształcenia. Za bardzo dobry program kształcenia na studiach magisterskich o profilu praktycznym uczelnia jako jedna z niewielu została doceniona – mówi prof. Zbigniew Slipek, rektor PWSZ w Nowym Sączu.
Uczelnia w przyszłości chce postawić na studia o charakterze praktycznym.

– Chcielibyśmy przeprofilować wszystkie kierunki na program praktyczny. Połowa zajęć powinna polegać na praktykach i zajęciach w laboratoriach – dodaje rektor.

W realizacji takiej koncepcji na pewno pomoże przyznany milion, który przeznaczony zostanie na doposażenie pracowni i program praktyk studenckich.

– Dofinansowanie z ministerstwa pozwoli doposażyć pracownie instytutu, stworzyć więcej stanowisk w laboratoriach. Studenci będą mogli pracować w małych zespołach – wylicza dr Marek Aleksander, dyrektor Instytutu Technicznego.

Źródło: Sądeczanin.info - 06.12.2013

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/milion-zlotych-od-ministra-pwsz-doceniona-w-konkursie,53954