– Studentów traktujemy jako przyjaciół, partnerów. Zapoznajemy się z ich sugestiami oraz potrzebami i poza programem studiów stwarzamy miejsce na zajęcia indywidualne i rozwijanie swoich zainteresowań. Ja szczególnie zachęcam do rozwijania się w kierunku bioniki. To jest przyszłość – mówi prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, dyrektor Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (PWSZ).

PWSZ daje możliwość studiowania ciekawych i przyszłościowych kierunków studiów. Stawia na praktyczne kształcenie. Jeśli więc zastawiasz się nad wyborem swojej drogi, koniecznie zapoznaj się ofertą sądeckiej uczelni – zobacz nagranie i dowiedz się, jaka może czekać Cię przyszłość, po ukończeniu Instytutu Technicznego sądeckiej uczelni.

https://www.dts24.pl/pwsz-nowy-sacz-bionika-to-jest-przyszlosc/

Prezydent Ludomir Handzel wraz z prezesem Pawłem Kupczakiem oraz rektorem PWSZ dr hab. Mariuszem Cygnarem otworzył nowoczesne laboratorium badawcze w Miejskim Zdjęcie przedstawia laboriatorium MPECPrzedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Obiekt będzie służył działalności badawczo-rozwojowej przy współpracy z Instytutem Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To jedyne laboratorium w promieniu 100 kilometrów oferujące badania węgla i jedno z dwóch w Małopolsce badające biomasę drzewną.

– Kolejna inwestycja w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Cieszy mnie otwarcie nowego laboratorium ponieważ będzie można tutaj badać jakość miału oraz biomasy. W Małopolsce są tylko dwa takie laboratoria. To kolejny element walki o czyste powietrze w naszym Mieście.

Zakupiono m.in. dygestorium szczelinowe, szafę na odczynniki, stół ze stanowiskiem do mycia, stół wyspowy, młyn tnący do biomasy, wstrząsarkę laboratoryjną, tlenomierz, wagę laboratoryjną, miernik z termoparą, podzielnik próbek. Wkrótce zostanie nabyty analizator spalin.

Dalsza cześć projektu będzie obejmowała realizację prac badawczo rozwojowych przy współpracy Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Dzięki realizacji tego zadania laboratorium badawcze MPEC Nowy Sącz będzie:

posiadało możliwość badania parametrów fizykochemicznych wody kotłowej (twardość ogólna, zasadowość ogólna i mineralna, pH, żelazo, chlorki, miedź, tlen rozpuszczony, fosforany, zawiesina, utlenialność, przewodność elektryczna właściwa) w celu utrzymania jej jakości na najwyższym poziomie minimalizując ryzyko ewentualnych awarii ze strony jakości wody,przygotowane do wdrożenia akredytowanych metod badania miału węglowego i biomasy (zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej, zawartość popiołu, ciepło spalania – kaloryczność, zawartość siarki),jako drugie laboratorium w Małopolsce miało możliwość badania biomasy metodami akredytowanymi,jedyne w promieniu 100 km miało możliwość badania miału węglowego metodami akredytowanymi.

 

Źródło: https://twojsacz.pl/

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu ruszyła produkcja przyłbic ochronnych dla medyków.Zdjęcie przestawia elementy przyłbic wykonanych w Instytucie Technicznym Na początek PWSZ chce produkować kilkadziesiąt sztuk tygodniowo i podarować je szpitalom w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach i Centrum Uniwersyteckiemu w Krakowie (przekształconemu w szpital zakaźny).

Z oddolną inicjatywą wyszedł Nikodem Bulanda absolwent i pracownik Instytut Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, a rektor uczelni Mariusz Cygnar z uznaniem odniósł się do tego pomysłu i asygnował na ten cel środki finansowe.

– Zapotrzebowanie personelu medycznego na sprzęt zabezpieczający przed zarażeniem koronawirusem jest duże. W Instytucie Technicznym mamy zaplecze, które pozwala na produkcję przyłbic ochronnych zabezpieczających twarz przed osiadaniem na niej wirusa drogą kropelkową – informuje Tomasz Zacłona, rzecznik PWSZ. – W przeciągu kilku dni opracowaliśmy podstawowe założenia projektu i produkcja ruszyła.

– Wykorzystujemy do tego nowoczesne zaplecze dydaktyczne i naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, w tym laboratorium szybkiego prototypowania, w którym znajdują się drukarki 3d – mówi Nikodem Bulanda, inicjator przedsięwzięcia.

W produkcji przyłbic uczelnia wykorzystuje sprzęt do szybkiego prototypowania, który był zakupiony na potrzeby Instytutu Technicznego. Obecnie instytut posiada kilka najnowocześniejszych w regionie drukarek.Zdjęcie przedstawia proces druku 3D w laboratorium Instytutu Technicznegoechnicznym

– Nasza uczelnia kształci pielęgniarki na studiach I i II stopnia, a także ratowników medycznych. Wielu z naszych absolwentów stanowi dzisiaj kadrę szpitalną i działa na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Czujemy się za nich odpowiedzialni i chcemy im pomóc najlepiej jak tylko potrafimy. Bez bezpiecznego personelu medycznego tej walki nie wygramy – mówi Mariusz Cygnar, rektor PWSZ.

W produkcję sprzętu ochronnego aktualnie zaangażowani są pracownicy dydaktyczni, laboranci, pracownicy administracji i studenci Instytutu Technicznego. Inicjatorzy liczą, że do akcji włączą się także inni studenci oraz chętni mieszkańcy miasta i regionu posiadający prywatne drukarki 3d.

Wytworzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu sprzęt trafi do szpitala w Nowym Sączu (w tym na oddział zakaźny) oraz do szpitali w Gorlicach, Krynicy, Limanowej, a także dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który obecnie jest największym szpitalem zakaźnym na terenie Małopolski.

Jeśli zapotrzebowanie na przyłbice będzie większe, to uczelnia deklaruje, że będzie kontynuowała produkcję.

 

Żródło: https://www.nowy-sacz.info

Sądecka PWSZ zajecia specjalrozpoczęła rekrutację na studia II stopnia w Instytucie Technicznym. W tym roku, w ofercie uczelni pojawiły się nowe zajęcia specjalistyczne przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Zapisy potrwają do 14 lutego.

Jak wyjaśnia dr Tomasz Zacłona, rzecznik PWSZ, w Instytucie Technicznym studenci mają do wyboru trzy kierunki na studiach drugiego stopnia.

- Mowa tutaj o mechatronice, zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz informatyce - wyjaśnia.

Każdy z tych kierunków oferuje kilka grup zajęć specjalistycznych i to właśnie w ramach tych zajęć wprowadzono nowe możliwości kształcenia.

- W przypadku mechatroniki nowością są zajęcia z zakresu bioniki w systemach mechatronicznych. Z kolei studenci zarządzania i inżynierii produkcji mogą spróbować swoich sił na zajęciach z zakresu inżynierii rekonstrukcji - tłumaczy przedstawiciel PWSZ.

Kolejna nowinka pojawiła się w tym roku także na kierunku informatyka.

- Chodzi o zajęcia specjalistyczne z zakresu programowania systemów informatycznych - mówi Tomasz Zacłona.

Studia drugiego stopnia w Instytucie Technicznym trwają trzy semestry i są przeznaczone dla absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia (trwające co najmniej siedem semestrów) i posiadających tytuł inżyniera. Jak wyjaśnia Tomasz Zacłona, instytut współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, które na bieżąco przekazują swoje uwagi dotyczące zmian w programach kształcenia.

- Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko przekazać studentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, ale także przygotować ich na wymagania z jakimi zetkną się po zakończeniu edukacji - wyjaśnia.

Dodaje również, że absolwenci każdego z trzech kierunków oferowanych przez Instytut Techniczny są przygotowani do pracy w przemyśle oraz do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Obecnie w sześciu instytutach PWSZ studiuje ponad 3400 studentów. Kształcą się oni zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym.

 

Żródło: https://nowysacz.naszemiasto.pl/

Rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia w Instytucie Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Będzie ona trwać do 14 lutego 2019 roku. Studia trwają tylko trzy semestry i są przeznaczone dla absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia (trwające co najmniej 7 semestrów), posiadających tytuł inżyniera.

W grudniu 2018 roku Uczelnia uzyskała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka. Poza tym Instytut Techniczny wprowadził kilka nowych specjalności.

 

Zdjęcie przedstawia budynek Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu

 

W IT student uzyskuje niezbędną wiedzę specjalistyczną, dzięki której jest w stanie sprostać wymaganiom obecnego rynku pracy. Dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi kształcenia, każda specjalność drugiego stopnia spełnia wymogi i oczekiwania stawiane przez współczesny, dynamicznie rozwijający się przemysł krajowy i międzynarodowy.

Przedsiębiorstwa i instytucje, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi dotyczące zmian w programach kształcenia, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu kadra naukowo-dydaktyczna jest w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i zapewnić nabycie umiejętności praktycznych.

Instytut Techniczny oferuje bogatą ofertę kształcenia, na kierunkach studiów II stopnia:

Mechatronika, trzy specjalności:
- Bionika w systemach mechatronicznych (NOWOŚĆ!)
- Mechanika pojazdów i maszyn roboczych,
- Mechanika w systemach produkcyjnych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji, dwie specjalności:
- Inżynieria rekonstrukcji (NOWOŚĆ!),
- Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych.

Informatyka (NOWY KIERUNEK), specjalność:
- Programowanie systemów informatycznych (NOWOŚĆ!)

Absolwenci kierunku Mechatronika są poszukiwani głównie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, maszynowym, motoryzacyjnym oraz w jednostkach projektowych. Warto dodać, że kierunek poszerzony o nową specjalność (Bionika w systemach mechatronicznych) pozwala sprostać zmianom, zachodzącym w obszarze nauk technicznych, a w szczególności rosnącemu znaczeniu kształcenia w zakresie nowoczesnego projektowania i rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o obserwację rozwiązań występujących w przyrodzie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie zarówno w obszarze techniki, jak i w innych obszarach poza technicznych np. inżynierii biomedycznej, sztuce, kryminalistyce.Absolwenci kierunku Zarzadzanie i inżynieria produkcji są poszukiwani w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zaawansowanych technologiach, jednostkach gospodarczych, projektowych i doradczych. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagane są umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, produkcją i finansami, jak i również prowadzoną własną działalnością gospodarczą. Specjaliści nowo otwartej specjalności „Inżynieria rekonstrukcji” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu oprogramowania, projektowania elementów i procesów technologicznych w przemyśle oraz ośrodkach i instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwenci kierunku Informatyka, specjalność „Programowanie systemów informatycznych” są poszukiwani w jednostkach świadczących usługi informatyczne, w przemyśle oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych i projektowych różnych firm. Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako programiści, czy też wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mogą samodzielnie prowadzić własną firmę komputerową, świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

Zapraszamy na stronę Instytutu Technicznego

 

Źródło: Sądeczanin.info – 18.01.2019

https://sadeczanin.info/wiadomosci/it-podbija-sadecczyzne-nowymi-specjalnosciami

 

Będzie to już siódmy kierunek magisterski na sądeckiej PWSZ. Jak poinformował rektor- prof. Mariusz Cygnar - od letniego semestru w Instytucie Technicznym uruchomiony zostanie nowy kierunek: informatyka. Końcem listopada uczelnia uzyskała uprawnienia.

- Gdy budowaliśmy Instytut Techniczny, planowany był on na 500 do 600 studentów. W tej chwili sięgamy już 1000 studentów i zaczynają się problemy związane z brakiem sal wykładowych, a szczególnie sal na laboratoria bez których nasze kształcenie byłoby połowiczne- przyznaje prof. Adam Ruszaj, dyrektor IT.

W tym roku akademickim uczelnia zainicjowała trzy nowe kierunki: zarządzanie, transport i logistyka oraz dietetyka. Trwają również przygotowania do tego, aby od nowego roku akademickiego uruchomić kolejny nowy kierunek- Bezpieczeństwo wewnętrzne na IKF.

 

Źródło: www.dts24.pl/  – 09.12.2018

https://www.dts24.pl/sadecka-pwsz-bedzie-ksztalcic-magistrow-informatyki-zaczyna-brakowac-miejsc-dla-studentow/

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje już siedem kierunków magisterskich. To jedyna tego typu uczelnia w Polsce, która może się pochwalić takimi statystykami. Od lutego rusza nabór na studia magisterskie na kierunku Informatyka, niebawem ruszy jeszcze kolejny kierunek – bezpieczeństwo wewnętrzne.

Do tej pory studenci informatyki opuszczali mury uczelni jedynie z tytułem inżyniera, z licencjatem. PWSZ liczy na to, że po uruchomieniu kierunku magisterskiego pojawiają się nowi chętni, a na uczelnię wrócą jej dotychczasowi absolwenci.

Jednocześnie kadra PWSZ gwarantuje, że poziom nauczania będzie na tyle wysoki by sprostać wymogom rynku IT.

 

Zdjęcie z konferencji

Źródło: Sądeczanin.info – 08.12.2018

https://sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/magister-informatyk-juz-do-zdobycia-w-panstwowej-wyzszej-szkole-zawodowej

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na utworzenie studiów magisterskich z mechatroniki.Zdjęcie przedstawia studentów w laboratorium mechatroniki

- Inicjatywa złożenia wniosku do MNiSW o utworzenie studiów magisterskich na kierunku mechatronika zrodziła się po konsultacjach ze studentami. Ankiety wykazały, że chcę kształcić się dalej na naszej uczelni - mówi Tomasz Zacłona, wykładowca i rzecznik prasowy sądeckiej PWSZ. Około 80 proc. studentów Instytutu Technicznego wyraziło zainteresowanie kontynuowaniem nauki na kierunku mechatronika. Zacłona podkreśla, że ważną rolę w przygotowaniu wniosku do ministerstwa odegrała także analiza rynku pracy.
- Jest ogromne zapotrzebowanie firm na fachowców o takim profilu kształcenia - mówi rzecznik prasowy PWSZ. Przygotowaniem programu studiów zajął się zespół pod kierownictwem dr inż. Anny Kochanek, zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego. Jego opracowanie zajęło cztery miesiące.

Program zakłada między innymi, że studenci będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach o profilu działania zbieżnym z wybraną specjalnością. Po pierwszym semestrze zdecydują, czy chcą się kształcić w kierunku mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych czy mechatroniki w systemach produkcyjnych. Studia mają odbywać się zarówno w trybie dziennym, jak i niestacjonarnym. W ofercie sądeckiej uczelni mechatronika jest już piątym magisterskim kierunkiem obok: zarządzania i inżynierii produkcji, który również oferuje Instytut Techniczny, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomicznym, pedagogiki - w Instytucie Pedagogicznym i pielęgniarstwa - w Instytucie Zdrowia. PWSZ czyni też starania o zgodę na studia magisterskie z fizjoterapii. Chce otworzyć też nowy kierunek w Instytucie Języków Obcych - lingwistykę dla biznesu.

 www.gazetakrakowska.pl – 08.11.2016

Źródło: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/bedzie-wiecej-magistrow-z-dyplomami-pwsz,11435546/

 

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu podpisała w Tychach porozumienie z Fiat Chrysler Automobiles Poland. Przed studentami i pracownikami uczelni otwiera się możliwość praktyk, szkoleń i wspólnych projektów badawczych.

Na porozumieniu najwięcej skorzysta Instytut Techniczny PWSZ, gdzie wykładana jest m.in. mechatronika pojazdów samochodowych. Pracownicy uczelni będą mieli możliwość wyjazdów studyjnych połączonych z wykładami prowadzonymi przez specjalistów, a także prowadzenia prac dyplomowych i realizacji praktyk zawodowych.

Porozumienie daje też zielone światło do podejmowaniem wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych, pozyskiwanie środków na takie cele.

Fiat Chrysler Automobiles to siódmy producent samochodów na świecie, który projektuje, produkuje, dystrybuuje i sprzedaje samochody osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, komponenty i systemy produkcyjne.

 

Sądeczanin.info – 06.09.2016

Źródło: https://sadeczanin.info/gospodarka/pwsz-b%C4%99dzie-konstruowa%C5%82-razem-z-fiatem

Ośmiu studentów Mechatroniki pojazdów samochodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu broniło wczoraj prace inżynierskie w Instytucie Technicznym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że większość z nich ma praktyczne zastosowanie. Studenci konstruują gotowe pojazdy lub układy do samochodów. Jak sami mówią, praktyczne studia pozwalają realizować im motoryzacyjne pasje.

Najpierw skomplikowany projekt i badania, potem jego precyzyjne wykonanie.– Studenci sami wybrali tematy swoich prac. Oczywiście muszą one zostać wcześniej zaakceptowane przez Zdjęcie przedstawia absolwenta wraz prototypem pojazdupromotora i radę instytutu. Nasi profesorowie zgadzają się na takie prace, bo są one bardzo ambitne. Studenci często realizując swoje pasje, bardzo wysoko stawiają sobie poprzeczkę. Tworzenie projektu, to także opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie badań wytrzymałościowy. Tak więc nie mamy tutaj do czynienia tylko z aspektem praktycznym, na który jako uczelnia zawodowa najbardziej stawiamy – mówi Tomasz Zacłona, wykładowca i rzecznik prasowy PWSZ w Nowym Sączu.

Na obronie student prezentuje dokumentację techniczną, którą przygotował, oraz projekt. Czasem to efekt kilkuletniej pracy, nierzadko jak w tym przypadku wynikający z konstruktorskiej pasji. Liczy się nie tylko efekt finalny, czyli na przykład stworzony pojazd czy układ zawszenia, ale także cała temu towarzysząca „papierologia”.

– Nie chodzi nam tylko, żeby student potrafił coś zrobić. Musi też to opisać, udokumentować i zbadać. Tak, żeby było to bezpieczne i użyteczne – dodaje Zacłona.

Co na przykład powstaje w ramach prac inżynierskich w Instytucie Technicznym PWSZ na kierunku Mechatronika pojazdów samochodowych?

Grzegorz Maciaś i Krzysztof Król skonstruowali pojazd do jazdy wyczynowej w terenie o nazwie Baggie. Rama i wahacze zostały wykonane samodzielnie, reszta to sprawnie dobrane i przerobione elementy jak np. silnik i koła z fiata 126p.

– Na początek zaprojektowaliśmy go w programie, przeprowadziliśmy analizy wytrzymałościowe, stworzyliśmy symulację, tak, żeby uniknąć przeróbek w trakcie realizacji pojazdu. Po projekcie przeszliśmy do budowy – mówi Grzesiek.

– Pojazd jeździ i bardzo dobrze się spisuje w terenie – dodaje Krzysiek.

Na testach pojazd osiągnął nawet 140 km na godz., dzięki kilku przeróbkom w układzie napędowym. Panowie myśleli nawet o zarejestrowaniu pojazdu, ale...

– Nasz maluchowski silnik nie spełnia norm dotyczących spalania – zaznacza Maciaś.

Ich kolega z roku Piotr Paciorek zawsze marzył o pneumatycznym układzie zawieszenia w swoim oplu corsie.

– Zawsze chciałem mieć taki mechanizm zawieszenia w moim aucie, stąd taka praca dyplomowa. Pomyślałem, że zrobię układ do samochodu i obronie pracę inżynierską. Takie zawieszenie jest stosowane w autobusach i samochodach ciężarowych, także w samochodach osobowych, najczęściej tych bardzo drogich. Dzięki niemu możemy sobie dostosować prześwit zawieszenia – mówi Piotr Paciorek.

 

Sądeczanin.info – 09.03.2016

Źródło: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/konstruuj%C4%85-pojazdy-uk%C5%82ady-zawieszenia-i-inne-mechanizmy-realizuj%C4%85-pasje-i-zostaj%C4%85