Koło Naukowe Informatyków zostało założone z inicjatywy studentów kierunku informatyka w 2003 roku.

Zakres działań Koła obejmuje między innymi: tworzenie własnych projektów programistycznych rozwijających zainteresowania w zakresie programowania, co pozwala także na doskonalenie umiejętności pracy w zespole; szerzenie wiedzy informatycznej poprzez organizowanie konkursów informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Od paru lat członkowie Koła prowadzą zajęcia z informatyki dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Nawiązaliśmy również współpracę z firmami informatycznymi w zakresie organizacji szkoleń i praktyk.

Koło Naukowe Informatyków w ramach swojej działalności zajmuje się obecnie następującymi zagadnieniami: związanymi z bezpieczeństwem przekazu informacji i ogólnie pojętym programowaniem:

  • bezpieczeństwem sieci komputerowych opartym na oprogramowaniu Open Source,
  • bezpieczeństwem systemów informatycznych,
  • projektowaniem aplikacji/gier w oparciu o Unity3D, Wings3D, Unreal Engine 4,
  • rozwijaniem projektów programistycznych z zakresu programowania w języku C#.

Zarząd Koła Naukowego Informatyków:
Prezes – Damian Lipkowski
V-ce Prezes – Joanna Maciak
Członek Zarządu – Sławomir Bulanda
Opiekun Koła: mgr Grzegorz Litawa

W roku akademickim 2015/2016 przewiduje się następujący zakres działalności:

  • Prowadzenie zajęć dla wszystkich studentów zainteresowanych poznawaniem nowych języków programowania oraz doskonalenie dotychczasowych umiejętności związanych z programowaniem zespołowym oraz obsługą różnych systemów informatycznych; rozwiązywanie licznych problemów programistycznych.
  • Rozwijanie projektów programistycznych z zakresu programowania w języku C# z naciskiem na tworzenie własnych kolekcji C#.
  • Prowadzenie zajęć z informatyki dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku,
  • Współorganizowanie Konkursu Informatycznego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • Pomoc w przygotowanie konkursu informatycznego organizowanego w ramach programu Małopolskiej Nocy Naukowców.
  • Praca nad opracowaniem zintegrowanego bezpieczeństwa sieci komputerowych przy użyciu oprogramowanie Open Source.Projektowaniem aplikacji/gier w oparciu o Unity3D, Wings3D, Unreal Engine 4.