Idea powstania koła pojawiła się wśród studentów pierwszego i trzeciego roku kierunku ZIP na początku roku akademickiego 2015/16. Ostatecznie koło zostało powołane i wpisane do rejestru kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 18 stycznia 2016 r.

Ma na celu podejmowanie zadań wykraczających poza zakres programu nauczania kierunku ZIP oraz aktywne zaangażowanie się w prace naukowe w szczególności poprzez:

 • samodzielne tworzenie i weryfikowanie projektów własnych działań naukowych,
 • kształtowanie umiejętności własnym rozwojem zawodowym i osobistym.
 • działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez Koło Naukowe” „Ekologus”,
 • pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć w inżynierii środowiska,
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz pogłębianie własnych kompetencji,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • czynny udział w konferencjach studenckich kół naukowych/ naukowych.

Zainteresowania / tematyka wiodąca

 • gospodarka odpadami na obszarach cennych przyrodniczo ,
 • optymalizacja rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami ,
 • ocena środowiskowa przedsięwzięć w gospodarce odpadami,

Zarząd Koła Naukowego "Ekologus'':

Przewodniczący: Emilia Basta
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Dyrek
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Jachymiak
Sekretarz: Aneta Gargula
Skarbnik: Estera Jarosz

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Józef Ciuła

Koło w roku akademickim 2015/2016 ma w założeniu realizować następujące cele:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • czynny udział w konferencjach studenckich kół naukowych,
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej (prezentowanie i omawianie referatów w 2-3 osobowych grupach - wykorzystywanie i pogłębianie własnych kompetencji w zakresie wiedzy ekologicznej).

 

Wydarzenia