Informacja o działalności Koła Naukowego „VEHICULUM”

Koło Naukowe „Vehiculum” zostało założone z inicjatywy studentów kierunku Mechatronika w dniu 24 października 2013 roku.

Początkowo zakres działalności koła obejmował zagadnienia związane z konstrukcją pojazdów samochodowych oraz modelowaniem zjawisk gazodynamicznych w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych tłokowych silnikach spalinowych.

Obecnie, zakres ten został rozszerzony o zagadnienia związane z konstrukcją i eksploatacją wszystkich środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i kolejowego.

W ramach działalności koła:

Koło Naukowe Informatyków zostało założone z inicjatywy studentów kierunku informatyka w 2003 roku.

Zakres działań Koła obejmuje między innymi: tworzenie własnych projektów programistycznych rozwijających zainteresowania w zakresie programowania, co pozwala także na doskonalenie umiejętności pracy w zespole; szerzenie wiedzy informatycznej poprzez organizowanie konkursów informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Od paru lat członkowie Koła prowadzą zajęcia z informatyki dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Nawiązaliśmy również współpracę z firmami informatycznymi w zakresie organizacji szkoleń i praktyk.

Idea powstania koła pojawiła się wśród studentów pierwszego i trzeciego roku kierunku ZIP na początku roku akademickiego 2015/16. Ostatecznie koło zostało powołane i wpisane do rejestru kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 18 stycznia 2016 r.