W dniach 26 - 27 maja 2022 roku w Gródku nad Dunajcem odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT I LOGISTYKA - MECHATRONIKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI - OCHRONA ŚRODOWISKA - INFORMATYKA organizowana przez Instytut Techniczny we współpracy z Kołem Naukowym VEHICULUM oraz firmą CYBID, pod patronatem JM dra hab. inż. Mariusza Cygnara. 

Konferencję uroczyście otworzyli dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego oraz dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ – Opiekun Koła Naukowego VEHICULUM. 

Dzięki  interdyscyplinarnemu charakterowi konferencji, zgłosiło się wielu uczestników z różnych dziedzin naukowych, co pozwoliło poszerzyć wiedzę z wielu zakresów tematycznych. 

Pracownicy oraz studenci Instytutu Technicznego również podjęli się czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Przedstawili wiele ciekawych tematów z zakresów merytorycznych, takich jak: 

  • „PROCESY WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW STOSOWANE W INŻYNIERII PRODUKCJI” – prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj,
  • „REDUKCJA EMISJI HAŁASU NA LINII MONTAŻU ELEMENTÓW KAROSERYJNYCH SAMOCHODU” – prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski,
  • „PROCESY KONWERSJI MIKROALG NA RÓŻNE FORMY ENERGII” – prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, dr inż. Mariusz Wądrzyk,
  • „KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYBRANYM REGIONIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” – Wojciech Reszczyński, dr inż. Grzegorz Przydatek,
  • „ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA OKRESOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH Z WYBRANYCH STACJI KONTROLI POJAZDÓW” – Józef Janczura, dr inż. Anna Kochanek,
  • „ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW SZYNOWYCH WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO” – mgr inż. Wiesław  Szewczyk, dr hab. inż. Marek Babeł, Petro Dumenko
  • „ANALIZA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO PYŁEM ZAWIESZONYM PM 10 I PM 2,5 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2015-2020” – Emilia Basta, Katarzyna Dyrek, Aneta Gargula,
  • „ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” – Aleksandra  Bodziony, Karol Plata,
  • „ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH” – Kacper Kulig.

Poruszona problematyka dobrze wpisuje się w pracę zawodową przyszłych inżynierów, kształconych na kierunkach Instytutu Technicznego, a także poszerza ich horyzonty z zakresu wiedzy technicznej.

Część merytoryczną dopełnił program techniczny, który pozwolił uczestnikom popłynąć w rejs czarterowy statkiem na trasie: Gródek nad Dunajcem – Zapora w Rożnowie, a następnie uroczysta kolacja. 

Obrady w sekcjach prowadzili członkowie zarządu Koła Naukowego VEHICULUM: Iga Pietrucha oraz Kacper Młynarczyk a także dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. PWSZ, prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek.