27.05.2022 roku Członkowie koła Naukowego EKOLOGUS oraz studenci specjalności Inżynieria Systemów Ekoenergetycznych, wzięli udział w szkoleniu zatytułowanym: Podejście systemowe w zakresie zarządzania energią, wg. normy ISO 50001. Szkolenie przeprowadził dr inż. Marcin Sułkowski, właściciel firmy Qualiso.

Zakres szkolenia obejmował miedzy innymi, zagadnienia związane z przesłankami do wdrożenia systemu zarządzania energią w organizacji, uwarunkowania prawne, wskaźniki efektywności energetycznej, źródła energii odnawialnej oraz metody oszczędzania energii i audytu energetycznego.

Po zakończeniu szkolenia, studenci mieli do rozwiązania test, którego pozytywny wynik uprawniał do otrzymania certyfikatu w zakresie systemu zarządzania energia wg. ISO 50001.

Zorganizowane szkolenie to także płaszczyzna wymiany doświadczeń i merytorycznej dyskusji z osobami z sektora przemysłu w zakresie zarządzania energią oraz możliwych kierunków dywersyfikacji źródeł energii.