6 kwietnia 2022 r. Instytut Techniczny PWSZ w Nowym Sączu otworzył swoje drzwi dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Bogaty program Dnia Otwartego w Instytucie, zachęcił do przybycia liczne grupy maturzystów nie tylko z Nowego Sącza, ale również z Limanowej, Gorlic oraz Starego Sącza. Przyszli absolwenci mogli zapoznać się z różnorodną oferta edukacyjną Instytutu Technicznego oraz uczestniczyć w ciekawym programie wydarzenia. Podczas prezentacji Instytutu, uczestnicy mieli dostęp do licznych laboratoriów, brali udział w pokazach i eksperymentach oraz wykładach. Przedstawiciele Uczelni odpowiadali na wszystkie pytania oraz wyjaśniali wątpliwości dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku. Kadrę dydaktyczną w trakcie spotkania wspierali studenci Instytutu, m.in. z Koła Naukowego „VEHICULUM”. Mamy nadzieję, że wizyta w naszej Uczelni spełniła oczekiwania odwiedzających i z wieloma osobami zobaczymy się podczas październikowej inauguracji roku akademickiego.