Zapraszamy społeczność akademicką (nauczycieli akademickich i studentów Instytutu Technicznego na wydarzenie, którego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych oraz zwrócenie uwagi na podejmowane w Instytucie Technicznym inicjatywy zapewniające i wpływające na jakość kształcenia oraz dyskusję na ich temat.

Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  1. Spotkanie informacyjne studentów dotyczące doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Technicznym w dniu 21.01.2022 o godzinie 12:00-13:00 w sali 1.10 IT - w przypadku obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19 spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania zostanie przekazany poprzez Wirtualny D
  1. Dyskusja na temat jakości kształcenia z udziałem władz Instytutu Technicznego w dniu 21.01.2022 o godzinie 14:00 w sali 1.10 IT - w przypadku obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19 spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania zostanie przekazany poprzez Wirtualny Dziekanat oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapraszamy