Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunki: „Informatyka”, „Mechatronika”, „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

elektroniczna rejestracja kandydatów:

11 stycznia – 15 lutego 2022 r., do godz. 16.00

Elektroniczna rejestracja kandydatów:

 

rozmowa kwalifikacyjna na kierunku „Mechatronika” – ( dotyczy kandydatów uwzględnionych w § 7 ust. 2 pkt 1 lit.b i pkt 2 lit. b Uchwały Nr 32/2020, z późn. zm.):

16 lutego 2022 r.

 

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów:

16 lutego 2022 r.

 

przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów:

16–18 lutego 2022 r.

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów na stronie Uczelni:

18 lutego 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Masz pytania? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

Zapraszamy na nasz Facebookowy fanpage