W dniu 07 stycznia 2020 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”

Olimpiadę od 22 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Krakowskiego, oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu,

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w średnich szkołach technicznych i uczestniczyło w nim ponad 2000 uczniów ze 102 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

W tym roku szkolnym finał olimpiady zostanie zorganizowany na Politechnice Opolskiej w dniu 17.03.2020 r. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady odbędzie się 15 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Laureaci i finaliści olimpiady przyjmowani są na wyższe uczelnie techniczne z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego.

W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 64 uczniów z czego 100% uczestników reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.