W dniu 2 marca 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyło się CV Sądeckie Konwersatorium Naukowe.

Wykład pt. „Nanotechnologie w przyrodzie i technice” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Giergiel.