Już od 8 stycznia 2018 rusza rekrutacja w Instytucie Technicznym na kierunkach magisterskich w form08e studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 
Studia II stopnia (magisterskie)

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 Bliższe informacje dotyczące zasad rekrutacji