W dniach 13-17.02.2017 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017”, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Nowym Sączu. Wzięło w niej udział około pięćdziesięciu naukowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji i USA. Koordynacją współpracy naukowej w zakresie tej konferencji zajmował się dr hab. Zenon Jabłoński - kierownik Zakładu Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu. Prelegentem z ramienia naszej uczelni był dr Grzegorz Surówka. Konferencja dotyczyła teorii i aplikacji metod uczenia maszynowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://tfml.gmum.net/