pwsz fakroW dniu 25 kwietnia w Instytucie Technicznym odbyło się sformalizowanie wieloletniej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a firmą FAKRO Sp. z o. o. Podpisanie porozumienia ma na celu zapewnienia studentom wysokiego poziomu kształcenia, jak również szereg innych możliwości: odbywanie praktyk studenckich, przeprowadzanie badań naukowych oraz wyposażanie specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych.

Podpisanie porozumienia poprzedziła prelekcja pt. „ Rozwój FAKRO na rynku globalnym- efektywne zarządzanie marką”, które poprowadził Pan Janusz Komurkiewicz- Członek Zarządu Spółki FAKRO Dyrektor Marketingu. W prelekcji wzięli udział Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar prof. nadzw., Wicedyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu dr inż. Anna Kochanek oraz studenci Instytutu Technicznego.

Podczas wykładu studenci zapoznali się z historią rozwoju firmy FAKRO. Obecnie firma FAKRO Sp. z o. o. zatrudnia ponad 3300 osób i posiada 12 spółek produkcyjnych oraz 16 spółek dystrybucyjnych. Eksportuje swoje produkty do 50-ciu krajów na całym świecie.