banner bezp panstwaW dniu 5 kwietnia 2016 roku w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się prelekcja mająca na celu popularyzowanie wśród studentów treści związanych z bezpieczeństwem Państwa. Wykład poprowadził specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego mgr Przemysław Gawłowski.

Podczas spotkania omówione zostały takie zagadnienia jak: przepisy z zarządzania kryzysowego, przepisy stanów alarmowych w zarządzaniu kryzysowym oraz Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Dziękujemy społeczności akademickiej za wysoką frekwencję oraz okazane zainteresowane sprawami związanymi z zarzadzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem Państwa.