banner zywiec zipiiW dniu 27 listopada 2015r. studenci drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w zajęciach terenowych w Żywcu.

Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Browaru w Żywcu należącego do Grupy Żywiec S.A. Studenci mieli możliwość poznania interesującej historii zakładu, poszczególnych etapów znacząco zautomatyzowanego procesu produkcji piwa, z uwzględnieniem efektywności doboru opakowań szklanych. W trakcie wizyty słuchacze zostali zapoznani z uwarunkowaniami polskiego rynku piwa, a także światowego.

Wyjazd umożliwił poszerzenie wiedzy w przedmiocie wybranego procesu produkcji, która powinna sprzyjać nabyciu umiejętności praktycznych, istotnych z punktu widzenia pracodawcy.