banner szkolenie elmW dniach 23-24 listopada 2015 r. studenci drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w dodatkowym szkoleniu z zakresu Lean Manufacturing.

W trakcie szkolenia słuchacze poszerzyli wiedzę na temat doskonalenia i optymalizacji procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing, tj. VSM, OPF, 5S, Standaryzacja, SMED, TPM, Kanban, Butterfly. Szkolenie zostało oparte na grze symulacyjnej „Fabryka Robotów” i po każdym bloku teoretycznym studenci mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w symulowanej fabryce. Produkując rzeczywiste produkty, w trakcie 5 rund, uczestnicy warsztatów przekonali się, jak duże korzyści przynoszą wdrażane kolejno metody Lean Manufacturing.

Nabyte umiejętności jako efekt edukacyjny szkolenia posłużą do identyfikowania niegospodarności i sposobów jej eliminowania z procesów produkcyjnych. Dodatkowo, miła atmosfera i atrakcyjna forma warsztatów dotycząca nowoczesnego zarządzania produkcją, przyczyniły się do lepszego poznania techniki planowania, zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.

Jesteśmy przekonani, że wiedza i nabyte w ramach szkolenia umiejętności przyczynią się do lepszego przygotowania naszych studentów do potrzeb rynku pracy.