banner solinaW dniu 13.05.2015 roku studenci III roku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji I (specjalność Ekoenergetyka) i I roku kierunku Mechatronika uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do jednego z największych w Europie Zespołów Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce.

Na miejscu uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z historią i parametrami Zespołu Elektrowni, a także poznali praktyczny wymiar zastosowania technologii mającej na celu wykorzystanie zasobów wodnych do produkcji energii odnawialnej.

Trasa wycieczki objęła halę produkcyjną elektrowni wodnej, hale maszyn, a także pobyt na poziomie 5m poniżej dna jeziora solińskiego. Studenci poznali także instalacje urządzeń kontrolno – pomiarowych służących kontroli stateczności budowli hydroenergetycznej oraz uszczelnienie podłoża, w tym „fugę oszczędnościową”. W dalszej części wizyty studenci mieli możliwość zwiedzenia górnej napowierzchniowej części zapory z widokiem na jezioro solińskie.