banner laskoszW dniu 24 kwietnia 2015 w Instytucie Technicznym odbyło się spotkanie studentów z Panem Michałem Laskoszem, przedsiębiorcą, aktywnym inwestorem, właścicielem firmy szkoleniowej.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej analizy sytuacji na sądeckim rynku pracy.

Następnie dyskusja została skierowana na zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prelegent dużą część spotkania poświęcił na kształtowanie kompetencji „miękkich„ (m.in. współpracy w grupie, sposobu komunikowania się), które obecnie są atutem na rynku pracy.

W trakcie spotkania Przedsiębiorca przedstawił studentom korzyści wynikające z inwestowania w siebie, we własny rozwój, zachęcając, aby zdobytą wiedzę odważnie wykorzystywali w praktyce gospodarczej. Pan Michał Laskosz wielokrotnie przytaczał przykłady osób, które osiągnęły sukces w życiu zawodowym.

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć Pani dr Teresy Myjak z przedmiotu „Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji” i miało charakter interaktywny. Studenci aktywnie uczestniczyli w spotkaniu mając równocześnie możliwość zadawania pytań.