baner policjaW dniu 16 stycznia 2015 r. podinsp. Mirosław Mazur Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz nadkom. Robert Tomasik z Zespołu do walki z Przestępczością Komputerową tego Wydziału spotkali się w Instytucie Technicznym ze studentami kierunku Mechatronika. Celem spotkania było wyposażenie młodzieży studenckiej w praktyczną wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej.

Prelegenci zwrócili uwagę na dynamikę jej rozwoju oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępczości.

W trakcie wykładu poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące różnych przestępstw o charakterze gospodarczym, a w szczególności:

  • przestępstw polegających na fałszowaniu dokumentów, zwłaszcza kradzież tożsamości w sieci,
  • przestępstw dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej np. uzyskania cudzego programu komputerowego, treści video, czy opracowania graficznego i tekstowego,
  • oszustw związanych z handlem za pośrednictwem platform zakupowych i portali ogłoszeniowych,
  • przestępstw z tytułu wyłudzenia kredytów i pożyczek bankowych.

Niezwykle cenne były również rady, jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych, sieci Internet, czy własnych dokumentów poświadczających tożsamość, jak również przestrogi i skutki prawne wynikające z popełnienia przestępstwa o charakterze gospodarczym.

Dyrekcja instytutu, zdając sobie sprawę z konieczności poszerzania świadomości prawnej wśród młodzieży studenckiej żywi nadzieje, iż dzięki takim spotkaniom absolwenci Instytutu Technicznego będą postępować zgodnie z etyką inżynierską i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym regionu.